در دانشگاه هرمزگان برگزار شد؛

مسابقه ایده بازاردریایی با محوریت سواحل مکران

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۰ کد : ۳۹۲۷۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۶۸
مسابقه ایده بازاردریایی توسط مرکز رشد دانشگاه هرمزگان با همکاری ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و پارک علم و فناوری استان هرمزگان در دانشگاه هرمزگان برگزار شد.
مسابقه ایده بازاردریایی با محوریت سواحل مکران

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه هرمزگان، دکتر میرزایی مدیر مرکز رشد دانشگاه هرمزگان، گزارشی در خصوص روند برگزاری مسابقه قبلی ایده بازار دریایی در دانشگاه هرمزگان و این مسابقه و همچنین برنامه‌های آتی مرکز رشد و چگونگی استمرار این مسابقات را ارائه کرد.

سپس دکتر مجید یوسفی به عنوان نماینده ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و داور ایده‌های برگزیده در این مسابقه حضور یافته و به معرفی ستاد توسعه فناوری و صنایع دانش بنیان دریایی و جشنواره ملی دریا- مسیر پیشرفت پرداخت.

در این مسابقه نزدیک به ۳۰ ایده دریافت شد که از این میان ۲۱ ایده با رأی داوران به مرحله نهایی راه یافتند.

این مسابقه در دو مرحله برگزار شد که در مرحله نخست ایده پردازان ایده‌های خود را ارائه کردند و پس از داوری و انتخاب ۹ ایده اولیه توسط داوران مرحله دوم مسابقه برگزار شد و ایده پردازان در این مرحله ایده‌های خود را به همراه پرسش و پاسخ ارائه کردند و نهایتاً ۳ ایده برتر از بین ۹ ایده توسط داوران معرفی شد.

ایده‌های برت شامل ماسک صورت ژلاتین دریایی با قابلیت لیفتینگ پوست بود که به مقام اول رسید،

مقام دوم به ایده ید دریایی نمک طعام ید داررسید و ایده استفاده از متابولیت های ثانویه خیار دریایی برای تهیه مواد آنتی فولینگ دوستدار محیط زیست سوم شد.

س.س ۵۱/ ر.ب ۴۵