انتصاب دردانشگاه مازندران

۱۲ خرداد ۱۳۹۵ | ۰۹:۴۸ کد : ۳۹۲۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۰۳
مشاور مالی، سرمایه گذاری و برنامه ریزی اقتصادی ریاست دانشگاه مازندران منصوب شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، طی حکمی از سوی دکتر سیدخلاق میرنیا رئیس دانشگاه مازندران دکترقدرت الله برزگر عضو هیئت عل...
مشاور مالی، سرمایه گذاری و برنامه ریزی اقتصادی ریاست دانشگاه مازندران منصوب شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، طی حکمی از سوی دکتر سیدخلاق میرنیا رئیس دانشگاه مازندران دکترقدرت الله برزگر عضو هیئت علمی دانشکده علوم اقتصادی و اداری، به عنوان مشاور مالی، سرمایه گذاری و برنامه ریزی اقتصادی ریاست دانشگاه مازندران منصوب شد.