انتصاب دبیر منطقه دو شورای مدیران فرهنگی و مدیران اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی کشور

۲۵ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۶:۱۸ کد : ۳۹۱۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۴۸
طی حکمی از سوی دکتر حسین میرزایی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دکتر محمد اسماعیل ریاحی به عنوان دبیر شورای مدیران فرهنگی و مدیران اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه دو کشور منصوب شد. &...
طی حکمی از سوی دکتر حسین میرزایی مدیر کل فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، دکتر محمد اسماعیل ریاحی به عنوان دبیر شورای مدیران فرهنگی و مدیران اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه دو کشور منصوب شد.
 به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در متن حکم دکتر محمد اسماعیل ریاحی آمده است:
با عنایت به تغییرات صورت گرفته در ساختار مناطق دانشگاهی و نظر به موافقت شورای مدیران فرهنگی و مدیران اجتماعی دانشگاه‌های منطقه، به موجب این حکم تا پایان سال 1394 به عنوان "دبیر شورای مدیران فرهنگی و مدیران اجتماعی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی منطقه دو کشور" منصوب می شوید.
امید است با عنایت خداوند متعال و در سایه بهره گیری از همفکری، مشارکت و همراهی معاونان و مدیران حوزه‌های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه‌ها در سطح منطقه، در توسعه کمی و کیفی اهداف فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها بر اساس اهداف و سیاست های مدون شده در حوزه ستادی موید و موفق باشید.
گفتنی است دانشگاه‌های مازندران، صنعتی نوشیروانی بابل، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری، گیلان، علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گلستان و گنبد کاووس از دانشگاه های منطقه 2 کشور محسوب می شوند.

( ۱ )