انتصاب دبیر جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه های منطقه سه کشور

۳۰ دی ۱۳۹۳ | ۱۵:۰۱ کد : ۳۹۱۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۱۶
طی حکمی ازسوی دکترحسین میرزایی مدیرکل امورفرهنگی و اجتماعی و دبیر شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، دکتردیانی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران به عنوان دبیر جشنواره نشریات دانشجوی...
طی حکمی ازسوی دکترحسین میرزایی مدیرکل امورفرهنگی و اجتماعی و دبیر شورای مرکزی ناظر بر نشریات دانشگاهی وزارت علوم، دکتردیانی معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مازندران به عنوان دبیر جشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه های منطقه سه کشور منصوب شد. 
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،درحکم دکتردیانی آمده است:
نظر به مراتب تعهد، دانش و تجارب ارزنده جنابعالی درحوزه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی و با عنایت به ماده 29 دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر نشریات دانشگاهی، به موجب این حکم جنابعالی به عنوان دبیرجشنواره نشریات دانشجویی دانشگاه های منطقه سه  منصوب می شوید.
امید است با برنامه ریزی دقیق، همکاری، هماهنگی و همفکری مدیران محترم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه های منطقه بر اساس آیین نامه اجرایی جشنواره در برگزاری هر چه بهتر آن موفق به تائیدات الهی باشید.