انتشار کتاب فن ترجمه از عربی به فارسی سازمان «سمت» در مصر

۲۷ مهر ۱۳۹۵ | ۱۱:۴۳ کد : ۳۹۰۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۱۴۴
با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و انتشارات مجمع فرهنگی مصر، کتاب فن ترجمه از عربی به فارسی در قاهره چاپ و منتشر شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، کتاب فن ترجمه از ...
با همکاری سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت) و انتشارات مجمع فرهنگی مصر، کتاب فن ترجمه از عربی به فارسی در قاهره چاپ و منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، کتاب فن ترجمه از عربی به فارسی تألیف دکتر رضا ناظمیان که توسط سازمان «سمت» چاپ و منتشر شده است، به منظور استفاده در دانشگاه‌های مصر، با همکاری انتشارات مجمع فرهنگی مصر و مرکز زبان‌های شرقی «جسور» در قاهره به چاپ رسید.
بر پایه این گزارش، این کتاب شامل پنج فصل است که مؤلف در آن به مباحثی چون تئوری‌های ترجمه و نگرش کلی به اصول اولیه آن، معضلات و پیچیدگی‌ها و روش‌های مختلف ترجمه، بررسی ترجمه اسم‌های دو زبان از زوایای مختلف، مقایسه فعل‌های فارسی و عربی و زمان‌های هر یک، مقایسه حروف دو زبان با یکدیگر، بررسی وجوه تشابه و افتراق آنها، بررسی ارتباط حروف با اسم و فعل و مقایسه‌ جملات اسمیه و فعلیه دو زبان، انواع جملات وصفیه، حالیه، شرطیه و نظایر آن می‌پردازد.
گفتنی است علاوه بر این، کتاب آموزش زبان فارسی برای عرب‌زبان‌ها «سمت» به نگارش دکتر حسین هاجری نیز توسط انتشارات مجمع فرهنگی مصر در قاهره به چاپ رسیده است.
 
 

( ۲ )