انتشار دو کتاب بین المللی توسط عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

۲۴ خرداد ۱۳۹۴ | ۱۷:۳۱ کد : ۳۸۹۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۲۸
دو کتاب ارزنده علمی توسط یکی از ناشران بین المللی ( Elsevier) به نام پروفسور داوود دومیری گنجی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل منتشر شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم...
دو کتاب ارزنده علمی توسط یکی از ناشران بین المللی ( Elsevier) به نام پروفسور داوود دومیری گنجی عضو هیئت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل منتشر شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این دو کتاب با عنوان های زیر انتشار یافته است:
1. Application of nonlinear systems in nanomechanics and nanofluids
2. Hydrothermal analysis in engineering using control volume finite element method