انتخابات تعیین رییس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی برگزار می شود

۲۸ بهمن ۱۳۹۴ | ۱۱:۱۹ کد : ۳۸۸۸ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۷۶۵
مجمع عمومی و انتخابات تعیینرییس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ، هفدهم اسفندماه در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، پس از ثبت‌نام 9 کان...
انتخابات تعیین رییس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی برگزار می شود
مجمع عمومی و انتخابات تعیینرییس فدراسیون ملی ورزش های دانشگاهی ، هفدهم اسفندماه در سالن شهدای جهاد علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، پس از ثبت‌نام 9 کاندیدا برای احراز پست ریاست فدراسیون ملی ورزش‌های دانشگاهی و ارسال مدارک‌، در این برنامه دومین رییس این فدراسیون انتخاب می شود.