نمایندگان انجمن های علمی جهت عضویت در شورای عالی عتف انتخاب شدند

۰۶ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۲:۱۴ کد : ۳۸۷۵۰ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۳۶۳
انتخاب نمایندگان انجمن های علمی در شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری با حضور نمایندگان تشکل ها و انجمن ها در وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
نمایندگان انجمن های علمی جهت عضویت در شورای عالی عتف انتخاب شدند

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دبیرخانه شورای عالی عتف، به منظور انتخاب سه نفر از دانشمندان و صاحب نظران دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی موضوع ماده ۳ قانون اهداف وظایف و تشکیلات وزارت علوم، تحقیقات و فناوری این انتخاب با حضور اعضای نمایندگان انجمن های علمی پنجم اردیبهشت ماه در محل وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد.
افراد ذیل به ترتیب حائز اکثریت آراء و به عنوان نمایندگان انجمن های علمی در شورای عالی عتف انتخاب شدند.
- بهزاد قره یاضی نماینده انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو اصلی
- مجید قاسمی نماینده انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو اصلی
- محمدرضا واعظ مهدوی نماینده انجمن های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو اصلی
اعضای علی البدل هم عبارتند از:
- سید محمد امین قانعی راد نماینده انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو علی البدل
- محمد همایون صدر نماینده انجمن های علمی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و عضو علی البدل
- امید سبزواری نماینده انجمن های علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و عضو علی البدل
ر.ب ۴۵