در همایش "نقش آفرینی دانشگاه در اقتصاد ملی" بررسی شد؛

الزام ها و راهکارهای هماهنگی بین برنامه های آموزش عالی با نیاز های اقتصادی و اجتماعی کشور

۰۴ اردیبهشت ۱۳۹۷ | ۱۶:۲۷ کد : ۳۸۷۰۴ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۵۸۷
نشست تخصصی "هماهنگی برنامه های آموزش عالی با نیاز های بخش اقتصاد کشور" به ریاست دکتر مسعود برومند معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در محل پژوهشکده علوم و فناوری انرژی دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.
الزام ها و راهکارهای هماهنگی بین برنامه های آموزش عالی با نیاز های اقتصادی و اجتماعی کشور

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست تخصصی، دکتر برومند با تاکید بر نقش آموزش عالی در توسعه کشور گفت: آموزش عالی دارای چهار نقش موثر در توسعه کشور است که شامل تامین نیروی انسانی کارآمد، گسترش مرزهای دانش و فناوری، حل مسائل اجتماع و ارتقای سطح فرهنگی جامعه می شود و بنابراین در جوامع پیشرفته آموزش عالی به عنوان مهم ترین سرمایه گذاری انسانی از طریق آموزش و ارائه اطلاعات علمی، ایجاد دانش نوین نقش مهمی را در حل مشکلات و مسائل اقتصادی و اجتماعی و توسعه کشور ایفا می کند.

دکتر برومند به تعریف آموزش عالی از نگاه یونسکو اشاره کرد و افزود: آموزش عالی در قبال بهره گیری از منابع عمومی، ملی و بین المللی می بایست احساس مسئولیت کرده و پاسخگویی به جامعه و بخش های مختلف آن را پیوسته مورد توجه قرار دهد و این انتظار می رود که به طور بی وقفه به ارتباط و همکاری خود با جامعه و نیاز های آن فکر کند و خود را با آنها هماهنگ سازد.

وی در ادامه گفت: از آموزش عالی کشور این انتظار می رود که دانش آموختگان را انسان هایی خلاق، کارآفرین و دارای مهارت های علمی لازم برای ورود به میدان های کار و زندگی تربیت کند و میان پژوهش های بنیادی و کاربردی خود تعادل برقرار سازد و به طور خلاصه پاسخگوی نیازها و اولویت های بخش های دیگر باشد.

دکتر برومند به روند توسعه آموزش عالی در کشور اشاره کرد و افزود: روند آموزش نیروی انسانی در حوالی سال های ۶۲ الی ۶۳ حدود ۱۱۷۱۴۸ نفر و در سال های ۹۵ الی ۹۶ به ۴۰۰۰۰۰۰ نفر رسیده است و در توسعه پژوهش در کشور تا قبل از انقلاب چندان رشد و پیشرفتی نداشته و از حدود دهه ۷۰ میلادی تا دهه نود رشد چشمگیری را شاهد بودیم و در تشکیل دوره های تحصیلات تکمیلی از سال ۶۸ به بعد توسعه روز افزونی در آموزش نیروی انسانی شاهد بوده ایم.

معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم در خصوص توسعه فناوری در آموزش عالی کشور گفت: تعداد کل واحدهای فناور مستقر در پارک های علم و فناوری و مراکز رشد طی سال های ۸۴ تا ۹۶ از رشد و توسعه چشمگیری برخوردار بوده و روند توسعه کارآفرینی در آموزش عالی کشور نیز از حوالی سال های ۸۵ آغاز و تا به امروز ادامه داشته است و در روند توسعه آموزش عالی کشور ما ابتدا توسعه تعداد دانشجویان و بعد به ترتیب توسعه تعداد مقالات، تعداد مراکز رشد، تعداد فناوران شاغل و تعداد پارک های علم و فناوری را شاهد بودیم.

دکتر برومند با اشاره به شرایط فعلی آموزش عالی کشور گفت: با همه تلاش های صورت گرفته بررسی های گوناگون نشان دهنده فاصله بسیار بین شرایط فعلی آموزش عالی کشور با وضعیت مطلوب آموزش عالی از نگاه یونسکو و انتظارات جامعه است.

وی با اشاره به روند نرخ بیکاری در کل کشور و در آموزش عالی افزود: نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در سال ۱۳۸۴ حدود ۱۵.۷ ونرخ بیکاری کل کشور در همان سال ۱۱.۵ بوده و نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در سال ۱۳۹۴ حدود ۱۸.۵ ونرخ بیکاری کل کشور در همان سال ۱۱ بوده است که نشان می دهد نرخ بیکاری دانش آموختگان دانشگاهی در این سال ها از نرخ بیکاری کل کشور بیشتر بوده است در حالی که آمار ها نشان می دهد در کشور های توسعه یافته نرخ بیکاری دانش آموختگان از نرخ بیکاری عمومی جامعه پایین تر است و علت این امر در کشور ما افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی و نتیجتاً فشار زیاد بر عرصه نیروی کار توسط آنها بوده است.

دکتر برومند در پایان به ارائه جمع بندی از این نشست پرداخت و گفت: هماهنگی بین برنامه های آموزش عالی با نیازهای بخش های اقتصادی و اجتماعی به عنوان یکی از اهداف کلی سند برنامه راهبردی بخش آموزش عالی در برنامه ششم توسعه منظور شده است و چالش پایین بودن سطح تعامل آموزش عالی با نیازهای بخش های اقتصادی و اجتماعی کشور در سند فوق منظور شده است و بسیار مهم است که خردمندان اجرایی در جلسه حاضر برنامه های پیشنهادی خود را برای هم سویی و تعامل بیشتر آموزش عالی با چالش های کشور ارائه کنند.

این نشست تخصصی با حضور دکتر برومند، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، دکتر کشمیری، مدیر کل دفتر سیاست گذاری و برنامه ریزی امور فناوری وزارت علوم، دکتر نیلی احمد آبادی، رئیس دانشگاه تهران، دکتر اکبری، مسئول سازمان مدیریت وبرنامه ریزی استان اصفهان، دکتر طیبی، رئیس جهاد دانشگاهی، دکتر صدیق، عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و دکتر واعظ مهدوی، مسئول صندوق روستائیان وعشایر برگزار شد.

س.س ۱۳۵۱/ ر.ب ۱۳۴۵