انتخاب مدیرروابط عمومی دانشگاه قم به عنوان دبیرشورای هماهنگی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری منطقه 4 کشور

۳۰ آبان ۱۳۹۴ | ۱۲:۴۳ کد : ۳۸۶۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۸۴
با رای مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری: مدیرروابط عمومی دانشگاه قم به عنوان دبیرشورای هماهنگی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری منطقه 4 کشورانتخاب شد. به گزارش روابط عمومی وزارت ...
با رای مدیران روابط عمومی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری: مدیرروابط عمومی دانشگاه قم به عنوان دبیرشورای هماهنگی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری منطقه 4 کشورانتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، با ابلاغ منطقه بندی جدید دانشگاه ها و مراکز پژوهش و فناوری ازسوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، جلسه انتخاب دبیر منطقه 4 روابط عمومی های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و فناوری کشور دردانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین برگزارشد.
دراین نشست پس از خیرمقدم دکترسیدابوالحسن نائینی رئیس دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین، انتخابات انجام شد و مدیر روابط عمومی دانشگاه قم با کسب اکثریت قاطع به عنوان دبیر منطقه انتخاب شد.