در چهارمین دوره برگزاری نشان ملی صنایع دستی ایران؛

استاد گروه فرش دانشگاه کاشان دو نشان ملی مرغوبیت در رشته گلیم را دریافت کرد

۲۶ فروردین ۱۳۹۷ | ۲۰:۴۰ کد : ۳۸۴۸۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۴۳۲
استاد گروه فرش دانشگاه کاشان، حائز دو نشان ملی در رشته گلیم، با شاخص های ارزیابی (مرغوبیت، اصالت، نوآوری و قابلیت بازاریابی) شد.
استاد گروه فرش دانشگاه کاشان دو نشان ملی مرغوبیت در رشته گلیم را دریافت کرد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه کاشان، فتحعلی قشایی فر با اشاره به اینکه این مراسم هردوسال یک بار در کشور برگزارمی شود، گفت: این آثار در دو مرحله استانی و ملی داوری می شود که آثار گلیم بنده در دو مرحله استانی و کشوری برگزیده و عنوان نشان ملی مرغوبیت صنایع دستی را دریافت کرد.
وی با بیان اینکه هر هنرمند فقط می تواند دو اثر جهت دریافت نشان شرکت دهد، افزود: آثار منتخب نشان ملی اجازه شرکت در نشان جهانی یونسکو را در اینده خواهند داشت.
معیارهای در نظر گرفته شده برای ارزیابی نشان ملی مرغوبیت، اصالت، مرغوبیت، نوآوری، قابلیت بازاریابی و عرضه در بازار است.
ل.س ۱۳۴۲/ ر.ب ۱۳۴۵