انتخاب رساله دکتری دانشجویان دانشگاه شیراز به عنوان رساله دکتری برتر کشور

۲۲ آبان ۱۳۹۵ | ۱۲:۱۲ کد : ۳۸۴۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۲۹
رساله دکتری 2 نفر ازدانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز به عنوان رساله دکتری برتر کشور انتخاب شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این انتخاب در پنجمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران در دانشگاه ت...
رساله دکتری 2 نفر ازدانشجویان دانشکده کشاورزی دانشگاه شیراز به عنوان رساله دکتری برتر کشور انتخاب شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این انتخاب در پنجمین جشنواره مهندسی و مدیریت آب ایران در دانشگاه تهران صورت گرفت و از حسین حمیدی فر و رضوان طالب نژاد تقدیر شد.
رساله دکتری دکترطالب نژاد با عنوان " اثر شوری، عمق آب زیرزمینی و کم آبیاری بر رشد و محصول کینوا در گلخانه" و زیرنظر دکتر علیرضا سپاسخواه انجام شده است.
وی افزود: کمبود آب وشوری آن از مهم ترین محدودیت های تولید در کشاورزی بویژه درمناطق خشک و نیمه خشک ایران می باشد.
کینوا( quinoa ) به عنوان گیاهی مقاوم به شوری و با ارزش غذایی بالا می باشد. با این وجود، اطلاعات معتبری در مورد اثر عمق های مختلف آب زیرزمینی شور، شوری آب آبیاری و کم آبیاری بر رشد، محصول و آب مصرفی کینوا وجود ندارد.
از این پایان نامه 4 مقاله در مجلات علمی معتبر(ISI) به چاپ رسیده است.
 رساله دکتری دکتر حمیدی فر هم با عنوان " بررسی آزمایشگاهی تاثیر پوشش گیاهی سیلابدشت بر انتقال آلاینده ها در مقاطع مرکب" و زیر نظر دکترمحمدحسین امید انجام شده است.
وی افزود: کانال های مرکب که در طبیعت بسیار متداول هستند، شامل یک کانال اصلی برای انتقال جریان در مواقع عادی و یک یا دو سیلابدشت (معمولاً دارای پوشش گیاهی) در طرفین می باشند. اگرچه در گذشته پوشش گیاهی از مسیر جریان حذف می شد، امروزه نه تنها به منظور بهبود کیفیت آب بلکه به منظور افزایش پایداری آبراهه و همچنین تغییر الگوی جریان، گیاهان در مسیر جریان کاشته می شوند. قابلیت پیش بینی سازوکار پخش و انتقال آلاینده ها، اهمیت زیادی در مباحث مدیریت کیفی و سلامت آبراهه ها دارد.

( ۱ )