در دانشگاه اصفهان صورت گرفت؛

ساخت تجهیزات آزمایشگاهی میکرو راکتور مربوط به مهندسی گاز

۱۹ فروردین ۱۳۹۷ | ۱۳:۲۸ کد : ۳۸۳۷۳ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۳۵
تجهیزات آزمایشگاهی میکرو راکتور مربوط به مهندسی گاز به سفارش دانشگاه صنعت نفت در دانشگاه اصفهان طراحی و ساخته شد.
ساخت تجهیزات آزمایشگاهی میکرو راکتور مربوط به مهندسی گاز

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دستگاه سینتیک جذب از فاز مایع و فاز گاز با جریان پیوسته بخشی از این تجهیزات آزمایشگاهی میکرو راکتور است که بوسیله آن می توان سینتیک جذب از مواد را از فاز گاز یا فاز مایع اندازه گیری نمود.

این دستگاه دارای سه کنترلر جرمی گاز و یک کنترلر جرمی مایع است و مجهز به سیستم گرمایش و سرمایش است و قادر است دما را بالاتر و پایین تر از دمای محیط با دقت یک دهم درجه سانتی گراد کنترل کند. مقدار کمینه دمای قابل کنترل منفی ۱۰ درجه سانتی گراد و مقدار پیشینه دمای قابل کنترل ۲۵۰ درجه سانتی گراد است.

سامانه اندازه گیری ناپیوسته تعادل و سیسنتیک جذب سطحی بخش دیگری از این تجهیزات است که می توان توسط آن داده های تعادل و سینتیک جذب را بصورت ناپیوسته اندازه گیری نمود. این دستگاه شامل سه فشارسنج و سه مخزن است.

یکی از این مخازن به هدف تهیه خوراک در نظرگرفته شده و دو مخزن دیگر که در داخل یک حمام دما ثابت آب قرار دارند به منظور اندازه گیری داده های تعادل و سینیتیک جذب به کار گرفته می شود.

تولید محصول مشخص و حل مشکلات دانشگاه صنعت نفت در زمینه تجهیز مورد نیاز آزمایشگاه از دستاوردهای این طرح پژوهشی دانشکده فنی و مهندسی در دانشگاه اصفهان است که توسط دکتر محسن غلامی انجام شده است.

م.ع ۱۳۶۰