انتخاب دو شرکت مستقر درپارک علم و فناوری استان لرستان

۱۵ دی ۱۳۹۴ | ۱۴:۴۴ کد : ۳۸۳۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۱۸
شرکت های کاوش تجارت و فرادیس بروجرد مستقر درپارک علم و فناوری استان لرستان ازسوی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به عنوان مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی مجاز به بانک های عامل استان جهت ا...
انتخاب دو شرکت مستقر درپارک علم و فناوری استان لرستان
شرکت های کاوش تجارت و فرادیس بروجرد مستقر درپارک علم و فناوری استان لرستان ازسوی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی به عنوان مراکز مشاوره، اطلاع رسانی  و خدمات کارآفرینی مجاز به بانک های عامل استان جهت ارزیابی طرح های متقاضی دریافت تسهیلات معرفی شدند.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی باهدف حمایت و هدایت کارآفرینان، صاحبان سرمایه، تولیدکنندگان و عرضه کنندگان کالا و خدمات و به منظور توسعه و ترویج فرهنگ کار آفرینی و ارائه خدمات مشاوره تخصصی به سرمایه گذاران در استان ها تشکیل شده اند.
فعالیت های این مراکز متناسب با مزیت های نسبی و رقابتی هر استان درسه بخش ( کشاورزی، صنعت و خدمات) مبتنی بر نوآوری تفکیک شده و تعداد آن به تناسب جمعیت و گستردگی جغرافیایی هر استان متغیر خواهد بود.
همچنین حوزه فعالیت مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی شامل: ارائه خدمات مشاوره های تخصصی به متقاضیان طرح های سرمایه گذاری مبتنی بر نوآوری و فناوری های جدید درعرصه مزیت های نسبی و رقابتی استان ها، هدایت صاحبان سرمایه و تخصص در چارچوب طرح های کسب و کار نوآور محور بازارپذیر، ارائه مشاوره به متقاضیان درخصوص تامین مالی و حقوقی طرح های نوآور محور، ارزیابی فنی- اقتصادی طرح های نوآورمحور متقاضیان و تعیین مدت و نرخ بازگشت سرمایه، ارائه خدمات مشاوره های در مدل های تولید، خدمات، فرآیند و برنامه های کسب وکار با هسته نوآوری، کمک به جذب فناوری، تکنولوژی مدرن و دانش فنی بنگاه های اقتصادی استان، ارائه هرگونه خدمات قانونی، حقوقی، مدیریتی و برنامه ریزی که موجب تسهیل کسب و کار دربنگاه اقتصادی نوآورمحور شود، ارائه مشاوره های فنی و تخصصی به نوآوران در زمینه افزایش رقابت پذیری و تسخیر بازارهای هدف، تلاش مداوم در جهت کشف و بهره برداری از ظرفیت های کارآفرینی استان مبتنی بر نوآوری و فناوری های جدید، شناسایی و معرفی دوره های آموزش های تخصصی و حرف های مورد نیاز، حسب مزیت های نسبی- رقابتی استان دربخش دولتی و خصوصی باهدف ایجاد پیوند بین کارآفرینان و شرکت های سرمایه گذار خطرپذیر، روان سازی تامین مالی سرمایه گذاری های خطرپذیر می باشد.
گفتنی است مطابق با تبصره ذیل بند 4-13 ماده 4 آیین نامه اجرایی تاسیس مراکز مشاوره، اطلاع رسانی و خدمات کارآفرینی در استان ها؛ دستگاه های اجرایی، بانک های عامل و موسسات اعتباری می توانند، اعتبارسنجی متقاضیان خود را به این مراکز محول کنند.