امکان‌سنجی برای تولید رنگ‌های خوراکی درسازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران

۲۲ مهر ۱۳۹۴ | ۱۵:۱۱ کد : ۳۸۱۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۷۸
بررسی دانش‌فنی و امکان‌سنجی برای تولید رنگ‌های خوراکی ازسوی دفتر مرکزی تجاری‌سازی فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران انجام شد. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دربازدید مدیرعامل شرکت الوا...
بررسی دانش‌فنی و امکان‌سنجی برای تولید رنگ‌های خوراکی ازسوی دفتر مرکزی تجاری‌سازی فناوری سازمان پژوهش  های علمی و صنعتی ایران انجام شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دربازدید مدیرعامل شرکت الوان ثابت از پایلوت صنایع غذایی و سوله پژوهشکده فناری‌های شیمیایی سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران، امکان‌سنجی برای تولید رنگ‌های خوراکی ازسوی دفتر مرکزی تجاری‌سازی فناوری این سازمان انجام شد.
طی نشست های مشترک دفترمرکزی تجاری‌سازی فناوری سازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و شرکت تولید رنگ و مواد شیمیایی الوان ثابت و بازدید از تجهیزات و توان تخصصی موجود درپژوهشکده فناوری‌های شیمیایی سازمان، امکان پژوهش و تولید مواد رنگی خوراکی، ساخت رنگ‌های گرید غذایی و ضد کف و راه‌های تعامل فیمابین مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفت.