مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی اعلام کرد:

شناسایی، حمایت، پرورش و هدایت استعداد ها؛ چهار وظیفه اصلی وزارت علوم در حوزه استعدادهای درخشان

۰۷ اسفند ۱۳۹۶ | ۱۲:۵۵ کد : ۳۷۷۶۱ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۲۳۷
دکترمحمد رضا آهنچیان، مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی وزارت علوم در اولین نشست با نمایندگان حوزه استعداد های درخشان در دانشگاه ها که با هدف تبادل تجربیات و رویکردها و نوآوری در این حوزه وتوسعه بخش پرورش و هدایت استعداد های درخشان برگزار شد، گفت: شناسایی، حمایت، پرورش و هدایت استعداد های درخشان چهار وظیفه اصلی وزارت علوم در حوزه استعدادهای درخشان به شمار می رود.
شناسایی، حمایت، پرورش و هدایت استعداد ها؛ چهار وظیفه اصلی وزارت علوم در حوزه استعدادهای درخشان

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر آهنچیان، با اشاره به وجود چهار حوزه اصلی فعالیت در بحث استعداد های درخشان گفت: شناسایی، حمایت، پرورش وهدایت استعداد های درخشان چهار وظیفه اصلی ما در حوزه استعدادهای درخشان به شمار می رود که تاکنون بیشتر تمرکز و تاکید دانشگاه ها روی بخش شناسایی و حمایت این استعدادها بوده و ما امیدواریم با هم اندیشی وتبادل اطلاعات با مسئولان این حوزه در دانشگاه ها بتوانیم در بخش پرورش و هدایت استعدادهای درخشان هم به پیشرفت بهتری دست پیدا کنیم.
وی در ادامه با اشاره به فضای منتقدانه ای که در بحث نظام جامع آموزش کشور در ارتباط با پرورش استعدادهای درخشان در جامعه آغاز شده افزود: این بحث منتقدانه از آموزش و پرورش کشور شروع شده و همراه با بسته شدن مدارس فرزانگان بوده و در زمینه نحوه شناسایی استعدادهای درخشان هم منتقدین زیادی هستند و در طی سال های گذشته ما بیشتر تمرکز را در حوزه شناسایی این استعدادها متمرکز کرده ایم و در زمینه هدایت و پرورش داوطلبان کار مهمی صورت نداده ایم که باید حتماً تاکید و نیروی خود را در این زمینه متمرکز کنیم.
دکتر آهنچیان با بیان پنج فعالیت مهم در دولت دوازدهم در حوزه استعدادهای درخشان گفت: اولین و مهم ترین فعالیت ما در این حوزه باید تعریف و ساخت چشم اندازی در استعدادهای درخشان باشد و باید این چشم انداز در گروه ها در دانشگاه ها تعریف و ایجاد شود تا بتوانیم به پرورش و هدایت استعدادهای درخشان کمک کنیم.
وی فعالیت بعدی در این حوزه را شناسایی اولویت ها برشمرد و گفت: قاعدتاً ما در این حوزه اهداف بسیاری را مد نظر داریم ولی باید بدانیم با توجه به اهداف، اولویت های ما کدامند ودر این زمینه از معاونت های آموزشی، پژوهشی و فرهنگی هم کمک بگیریم و در اولویت ها از پیشنهادات استفاده کنیم.
دکتر آهنچیان به فعالیت مهم دیگری در این زمینه اشاره کرد و گفت: شبکه سازی از کار های بنیادین در این حوزه به شمار می رود وباید شبکه سازی را گسترش دهیم و شبکه های بین دانشگاهی ایجاد شود تا افراد نخبه در دانشگاهای مختلف با هم تبادل نظر و تجربه داشته باشند.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی آخرین فعالیت در حوزه استعدادهای درخشان را فرهنگ سازی عنوان کرد و گفت: باید فرهنگی را بنا گذاریم تا فرد جنبه تک بعدی نداشته باشد و در زمینه های ورزشی و فرهنگی هم فعالیت هایی برای نخبگان فراهم کنیم و برنامه جامعی در جهت پرورش استعدادهای درخشان داشته باشیم.
س.س ۱۳۵۱/ ر.ب ۱۳۴۵


( ۱ )