«یادداشت»

تدبیر عملی وزارت علوم برای باز کردن گره کور ارتباط بازار کار با دانشگاه

۲۸ بهمن ۱۳۹۶ | ۱۱:۵۹ کد : ۳۷۵۵۱ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۳۳۱۷
امروز بیکاری جمعیت جوان کشور یکی از مهم ترین بحران های کشور محسوب می شود. بیکاری دامن فارغ التحصیلان دانشگاهی را گرفته و دامنه این چالش عظیم حتی به مقطع دکتری نیز رسیده و بسیاری از فارغ التحصیلان دانشگاه های مختلف امروز به چرخه بیکاران وارد شده، نه سیستم اداری کشور توان پذیرش این افراد را دارند و نه خود این افراد توان کارآفرینی دارند.
تدبیر عملی وزارت علوم برای باز کردن گره کور ارتباط بازار کار با دانشگاه

براساس آخرین آمارها بیش از ۳ میلیون نفر بیکار در کشور داریم که درصد عمده آن را فارغ التحصیلان دانشگاهی شامل می شوند و هر سال نیز به این تعداد افزوده خواهد شد، این در حالی است که تعداد فرصت های شغلی پیش بینی شده حتی تا چند سال آینده نیز نمی تواند این مشکل را در کشور رفع کند.

وزارت علوم به عنوان سیاست گذار حوزه آموزش عالی در دوره اخیر به صورت جدی به موضوع ماموریت گرا کردن دانشگاه ها ورود کرده تا با اتخاذ تدابیر عملی، فاصله دانشگاه و بازار کار را کم کرده، تا بتواند دانشجویان را به بازار کار هدایت کند.

وزیر علوم در این زمینه اظهار داشت: در آموزش عالی مورد نقد هستیم که فارغ التحصیلان دانشگاهی باید کارآفرین باشند و بتوانند اشتغالزایی کنند.

در همین خصوص توسعه آموزش های مهارتی که وزیر علوم چند روز پیش مطرح کرد بارقه امیدی برای حل این معضل بود.

طرح مهارت آموزی دانشجویان دانشگاه‌های دولتی که شروع آن در دانشگاه علامه طباطبایی صورت گرفته در سایر دانشگاه ها نیز اجرا خواهد شد و آموزش سربازان طی خدمت توسط دانشگاه های فنی حرفه ای و علمی کاربردی، بیانگر این مطلب است که وزرات علوم برنامه جدی برای توانمند سازی فارغ التحصیلان دارد.

یکی از اقدامات دیگر که می توان در همین خصوص صورت داد، نیاز سنجی بازار کار و هدایت متقاضیان تحصیل در آموزش عالی به این رشته ها خواهد بود.

چاره ای نداریم جز اینکه دانشگاه را مامورت گرا کنیم و این دانشگاه ها هستند که باید خط مقدم مبارزه با بیکاری قرار بگیرند و راه حلی جز از بین بردن فاصله بازار کار و دانشگاه نیست.
* نویسنده: محمد سپهر، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور


( ۵ )