امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان با شرکت آب منطقه ای گلستان

۲۵ مرداد ۱۳۹۵ | ۱۶:۵۶ کد : ۳۷۰۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۳۶
در راستای همکاری های مشترک علمی و تحقیقاتی، تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با شرکت آب منطقه ای گلستان ، میان دکتر نجفی نژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی...
در راستای همکاری های مشترک علمی و تحقیقاتی، تفاهم نامه همکاری فی ما بین دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان با شرکت آب منطقه ای گلستان ، میان دکتر نجفی نژاد رئیس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی گرگان و مهندس نظری مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت آب منطقه ای گلستان ،امضا شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، این تفاهم نامه در 10ماده و 35 بند و سه نسخه، نظر به اهمیت و ضرورت پژوهش در راستای توسعه و ارتقای دانش، افزایش بهره وری و حل مشکلات صنعت آب با تمرکز بر موضوع احیا و تعادل بخشی منابع آب زیرزمینی تهیه و امضا شد.