امضای تفاهم نامه همکاری دانشگاه تبریز و سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری تبریز

۲۱ دی ۱۳۹۳ | ۱۳:۴۶ کد : ۳۶۹۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۵۱
دانشگاه تبریز و سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز، تفاهم نامه همکاری علمی، تحقیقاتی و آموزشی امضا کردند. به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز با بیان ا...

دانشگاه تبریز و سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تبریز، تفاهم نامه همکاری علمی، تحقیقاتی و آموزشی امضا کردند.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز با بیان اینکه این تفاهم نامه به منظور استفاده بهینه از پتانسیل موجود و توانایی علمی، تحقیقاتی و آموزشی منعقد شده است، تصریح کرد: هدف از این موافقتنامه ایجاد همکاری متقابل در زمینه های مختلف علمی، تحقیقاتی و آموزشی با در نظر گرفتن منابع و امکانات طرفین می باشد.

دکتر حمیدرضا قاسم زاده افزود: ادامه همکاری در ایجاد پارک آموزشی و تحقیقاتی ایستگاه تحقیقات کشاورزی خلعت پوشان دانشگاه از جمله موضوعات اصلی این تفاهم نامه بوده و بر این اساس سازمان پارک ها متعهد شده است، ظرف مدت حداکثر 9 ماه، پارک آموزشی و تحقیقاتی، به وسعت حدود یک هکتار در ایستگاه تحقیقات کشاورزی خلعت پوشان دانشگاه تبریز را احداث و به دانشکده کشاورزی این دانشگاه تحویل دهد.

معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز همچنین با بیان اینکه تامین کلیه هزینه های نگهداری پارک آموزشی و تحقیقاتی به عهده سازمان پارک ها خواهد بود، یادآور شد: طراحی و نظارت عالیه بر اجرای پارک نیز به عهده دانشگاه تبریز است و در این خصوص نیز دانشگاه مجوزهای لازم را برای تردد همکاران سازمان پارک ها برای انجام موضوع موافقت نامه صادر خواهد کرد.

مهندس محمدحسین حسن زاده، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای شهرداری تبریز نیز در حاشیه امضای این تفاهم نامه خواستار همکاری بیشتر با دانشگاه تبریز در عرصه های مختلف، به ویژه در حوزه فضای سبز شد.

خاطر نشان می شود: این موافقتنامه در 5 ماده و 6 بند به امضای دکتر حمید رضا قاسم زاده، معاون پشتیبانی و توسعه منابع دانشگاه تبریز، دکتر باب اله حیاتی، رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز و مهندس محمدحسین حسن زاده، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبزشهرداری تبریز رسیده است.