براساس ارزیابی های بین المللی؛

عضو هیات علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی در فهرست یک درصد دانشمند پراستناد جهان قرارگرفت

۲۴ دی ۱۳۹۶ | ۱۳:۰۰ کد : ۳۶۹۱۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۲۱۴۵
دکترسید احمدرضا موسوی زارع عضو هیئت علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی در فهرست یک درصد اول دانشمندان برتر جهان قرار گرفت.
عضو هیات علمی دانشگاه سیدجمال الدین اسدآبادی در فهرست یک درصد دانشمند پراستناد جهان قرارگرفت

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی، دکترسید احمدرضا موسوی زارع استادیار رشته شیمی گرایش شیمی آلی بوده وعضو هیئت علمی دانشگاه سید جمال الدین اسدآبادی است.

وی از سال ۱۳۹۱ به عنوان پژوهشگر برتر دانشگاه و در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶ به عنوان پژوهشگر برتر استان همدان انتخاب شده است.

ل.س ۱۳۴۲/ ر.ب ۱۳۴۵

کلید واژه ها: سیدجمال الدین اسدآبادی


( ۳ )