نشست کارگروه روسای دانشگاه های متولی پیگیری فعالیت های علمی بین المللی با حضور وزیر علوم - شنبه ۹۶/۱۰/۱۶

۱۷ دی ۱۳۹۶ | ۱۴:۵۱ کد : ۳۶۸۰۹ چند رسانه ای
تعداد بازدید:۲۲۵۸
نشست کارگروه روسای دانشگاه های متولی پیگیری فعالیت های علمی بین المللی با حضور وزیر علوم - شنبه ۹۶/۱۰/۱۶

( ۱ )