امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شاهرود و پارک علم و فناوری استان سمنان

۲۹ دی ۱۳۹۳ | ۱۴:۳۳ کد : ۳۶۷۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۵۴
دکتر محمد مهدی فاتح رئیس دانشگاه شاهرود از امضای تفاهم نامه همکاری بین این دانشگاه با پارک علم و فناوری استان سمنان با هدف گسترش فعالیت های دانش بنیان و اقتصاد محور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی خبر...
امضای تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شاهرود و پارک علم و فناوری استان سمنان
دکتر محمد مهدی فاتح رئیس دانشگاه شاهرود از امضای تفاهم نامه همکاری بین این دانشگاه با پارک علم و فناوری استان سمنان با هدف  گسترش فعالیت های دانش بنیان و اقتصاد محور مبتنی بر اقتصاد مقاومتی خبر داد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر فاتح، هم افزایی ظرفیت های تحقیقاتی، کاربردی و فناورانه،  استفاده بهینه از فضا، امکانات پژوهشی، آزمایشگاهی، کارگاهی، کتابخانه و حمایت های مالی و معنوی را از دیگر اهدف امضای تفاهم نامه بین دانشگاه شاهرود و پارک علم و فناوری استان سمنان برشمرد.
وی تصریح کرد: ارتقای سطح همکارهای متقابل پارک و دانشگاه در حمایت از اعضای هیئت علمی و دانشجویان مبتکر و فناور دانشگاه از طریق ایجاد شعبه ای از مرکز رشد واحدهای فناور شاهرود در دانشگاه از موضوعات مهم  این تفاهم نامه است.
دکتر فاتح اظهار داشت: در تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه شاهرود و پارک علم و فناوری استان سمنان، دانشگاه متعهد می شود یک نفر از کارکنان خود را برای همکاری با مرکز رشد فناوری های نوین این دانشگاه به عنوان کارشناس معرفی تا تحت مدیریت مرکز رشد فناوری های نوین دانشگاه شاهرود فعالیت کند.
رئیس دانشگاه شاهرود گفت: همچنین دانشگاه متعهد است که فضای مناسب و قابل بهره برداری  به همراه ملزومات اداری برای استقرار واحدهای فناور مرکز رشد فنا وری های نوین دانشگاه شاهرود فراهم کند.
وی افزود: دانشگاه شاهرود و پارک علم و فناوری استان سمنان در وب سایت های خود آدرس طرف مقابل و مرکز رشد فناورهای نوین را به منظور دست یابی سریع افراد قرار می دهند  و همچنین دانشگاه عهده دار تعمیر، نگهداری و پرداخت هزینه  های امتیازات مصرفی ساختمان مرکز رشد مذکور از جمله برق، آب، تلقن، سرمایش، گرمایش و نظافت ساختمان به هزینه خود است.
دکتر فاتح خاطرنشان کرد: علاوه بر آن در تفاهم نامه بین این دانشگاه و پارک علم و فناوری استان سمنان، پارک متعهد می شود حمایت های مالی و معنوی را از واحدهای فناور پذیرفته شده در مرکز رشد فناورهای نوین دانشگاه شاهرود در محدوده شرح وظایف و خدمات حمایتی خود و در قالب آیین نامه ها و مقررات جاری پارک به عمل آورد.
وی تصریح کرد: همچنین حمایت مالی پارک از اعضای هیئت علمی، دانشجویان مخترع، مبتکر، نوآور و فناور دانشگاه شاهرود از دیگر تعهدات پارک علم و فناوری استان سمنان در امضای تفاهم نامه همکاری با این دانشگاه است.
دکتر فاتح مدت اعتبار تفاهم نامه بین دانشگاه شاهرود با پارک علم و فناوری استان سمنان را به مدت پنج سال عنوان کرد.