سمینار گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه برگزار شد

۲۱ آذر ۱۳۹۶ | ۱۲:۱۳ کد : ۳۶۲۵۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۴۱۵
نشست علمی و تخصصی «گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه» با حضور جمع کثیری از استادان و صاحبنظران حوزه زلزله، دانشجویان و پژوهشگران برگزار شد.
سمینار گزارش زمین لرزه ۲۱ آبان ۱۳۹۶ سرپل ذهاب استان کرمانشاه برگزار شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله، در این جلسه دکتر خالد حسامی متخصص در حوزه لرزه زمین ساخت گفت: زمین لرزه سرپل ذهاب از نظر زمین شناسی در ایالت لرزه زمین ساختی زاگرس روی داده است و از آنجاکه کانون سطحی این زمین لرزه در شمال خاوری گسل پیشانی کوهستان ( MFF ) واقع شده به نظر میرسد این گسل مسبب رویداد لرزهای بوده است و این نتیجه گیری با سازوکار کانونی زمین لرزه مزبور که گسلی با شیب بسیار کم (۱۵-۱۰ درجه) به سمت خاور- شمال خاور را مشخص کرده سازگار است.

وی در ادامه افزود: همچنین تحلیل تصاویر ماهوارهای رادار بیانگر آن است که جابه جایی صورت گرفته بر روی گسل مزبور با یک چین خوردگی با طول موج بسیار بزرگ (حدود ۸۰ کیلومتر) همراه بوده و دامنه این چین خوردگی بر اساس تصاویر مزبور حدود ۹۰ سانتیمتر بوده است.

دکتر تاتارنیز به ارائه جنبه‌های زلزله شناسی، موقعیت و ساز و کار زمین لرزه اصلی سر پل ذهاب، طراحی و نصب شبکه لرز‌ه‌نگاری موقت و جمع‌بندی نتایج اولیه حاصل از تحلیل پس لرزه‌های ثبت شده در طی چند روز اول در شبکه فوق‌الذکر پرداخت.

س.س ۱۳۵۱/ ر.ب ۱۳۴۵


( ۲ )