با هدف توسعه دانشگاه پاک؛

همایش زنان، دخانیات، سلامت در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد

۲۹ آبان ۱۳۹۶ | ۱۲:۴۳ کد : ۳۵۷۸۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۳۳۰
"همایش زنان، دخانیات، سلامت" با هدف بررسی دیدگاه های علمی و تخصصی در حوزه های روانشناسی، جامعه شناسی، علوم ورزشی و پزشکی، در جهت ایجاد و گسترش دانشگاه پاک با مشارکت جمعیت مبارزه با استعمال دخانیات ایران در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد.
همایش زنان، دخانیات، سلامت در دانشگاه الزهرا(س) برگزار شد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه الزهرا، در سخنرانی های همایش نقش بانوان در عرصه ایجاد جامعه عاری از دخانیات مهم و تاثرگذار توصیف و بر این موضوع تاکید شد که آنچه برای جامعۀ دانشگاهی دانشگاه الزهرا در اولویت پژوهش و مداقه قرار گرفت، بررسی نقش زنان در سلامت جامعه و در این حوزه بررسی آثار مصرف دخانیات در این گروه تاثیرگذار بوده است.

دکتر مسجدی، مدیر کل مبارزه با استعمال دخانیات کشور، نیز در این همایش طی سخنانی اظهار داشت: توسعه پایدار ارتباط مستقیم با سلامتی دارد و خانواده کانون اصلی سلامت و مادر ستون خانواده محسوب می شود، بنابراین آگاهی دختران در این زمینه باید افزایش پیدا کند.

وی افزود: با توجه به میزان استعمال دخانیات به ویژه گسترش استفاده از قلیان در جوانان و در میان خانواده‌ها، خطر افزایش سرطان ریه در سال‌های آینده در کشور بسیار جدی است از این رو ضمن توجه به برنامه‌های پیشگیری به ویژه کنترل استعمال دخانیات در کشور، آگاهی بخشی عموم مردم و توجه جدی جامعه پزشکی به تشخیص به موقع این بیماری بسیار حائز اهمیت است.

دکتر توسلی، معاون پژوهشی دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد دانشگاه الزهرا (س)، سخنران بعدی این همایش وگفت: بررسی ها نشان داده است که در ایران دختران در گستره سنی ۱۳ الی ۱۵ سال با سرعت فزاینده ای روی به کشیدن قلیان روی آورده اند و متاسفانه بنابر تحقیقات "مصرف دخانیات در حال تبدیل شدن به یک امر زنانه" است.

سپس دکتر محققی، معاون علمی فرهنگستان علوم پزشکی، به موضوع نیاز تمرکز بر " تحقیقات استعمال دخانیات در دختران" پرداخت و دکتر معصومه گیتی نیز درباره "ارتباط دخانیات با سلامتی زنان" سخنرانی کرد و ارتباط بیماری های مختلف نظیر بورگر، دیابت، بیماری های لثه و مخاط دهان، انواع سکته، ایدز، سرطان به خصوص سرطان های مختص زنان و بیماریهای چشمی را با دخانیات تشریح کرد.

س.س ۱۳۵۱/ ر.ب ۱۳۴۵