در دومین استارت آپ ویکند تبریز؛

تیم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان جایگاه سوم را به دست آورد

۲۹ آبان ۱۳۹۶ | ۱۱:۱۴ کد : ۳۵۷۸۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۲۴
تیم دانشجویی دانشگاه شهید مدنی آذربایجان توانست عنوان سوم را در دومین استارت آپ ویکند تبریز"در حوزه برق ، الکترونیک ورایانه تبریز" کسب کند.
تیم دانشگاه شهید مدنی آذربایجان جایگاه سوم را به دست آورد

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم به نقل از دانشگاه شهید مدنی آذربایجان، دومین استارت آپ ویکند تبریزدر حوزه برق، الکترونیک ورایانه در سالن اجتماعات اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی آذربایجان شرقی برگزار شد.

دکتر عجمی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در ارتباط با موفقیت تیم های اعزامی به دومین استارت آپ ویکند تبریز گفت: این استارت آپ ازجمله مهم ترین برنامه های پنجمین نمایشگاه نوآوری و فناوری ربع رشیدی تبریز به شمار میرود که به جهت ایجاد و تجاری سازی فناوری، نقش بسیار مهمی دارد .
 

دانشجویان دانشگاه شهید مدنی آذربایجان در قالب دو تیم مجزا در این استارت آپ حضورفعالی داشتند وسرانجام توانستند عنوان سوم استارتاپ ویکند حوزه برق را کسب کنند.

س.س ۱۳۵۱/ ر.ب ۱۳۴۵