امضا تفاهم نامه ای بین مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور و دانشگاه شهیدباهنر کرمان

۱۹ مهر ۱۳۹۵ | ۱۱:۳۷ کد : ۳۵۶۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۱۲
به توجه به نقش موثر دانشگاه در طراحی، اصلاح و ارتقای سیاست های اجرایی تفاهم نامه ای بین رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور و دانشگاه شهیدباهنر کرمان به امضادکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه شهیدباهنرک...
به توجه به نقش موثر دانشگاه در طراحی، اصلاح و ارتقای سیاست های اجرایی تفاهم نامه ای بین رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور و دانشگاه شهیدباهنر کرمان به امضادکتر طاهر؛ رئیس دانشگاه شهیدباهنرکرمان و دکتر افتخاری؛ رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت کشور رسید.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر طاهر؛ در این جلسه ضمن معرفی ظرفیت های دانشگاه شهیدباهنرکرمان به عنوان بزرگ ترین دانشگاه جامع در جنوب شرق کشور، آمادگی کامل این دانشگاه را برای کمک به بخش اجرایی کشور و حل مشکلات جامعه و عمل به منویات مقام معظم رهبری ابراز داشت .
دکتر بصیری؛ معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه شهیدباهنر کرمان نیز اتاق فکر استان مستقر در دانشگاه شهیدباهنر کرمان و زمینه های لازم در جهت کرسی های آزاد اندیشی را معرفی کرد و گفت: شکل گیری رشته ادبیات پایداری و نشریه پژوهشی ادبیات پایداری در دانشگاه شهیدباهنرکرمان که برای نخستین بار در کشور ایجاد شد نتیجه یک کرسی نظریه پردازی است که به شیوه علمی در این دانشگاه برگزار شده است.
دکتر افتخاری؛ رئیس مرکز مطالعات راهبردی و آموزش وزارت در این جلسه، ضمن تشکر از دانشگاه شهیدباهنر کرمان و با اظهار خرسندی از امضا این تفاهم نامه اعلام کرد : دانشگاه شهیدباهنر در بسیاری زمینه ها پیشتاز بوده و از این پس مسائل مهمی که در عرصه اجرای امور وجود دارد و نیازمند کار تحقیقاتی باشد به دانشگاه شهیدباهنر کرمان و اتاق فکر این دانشگاه ارجاع خواهد شد.