اقدام مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور در طراحی مصحف آموزشی برای رشته‎های قرآنی

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۵:۰۲ کد : ۳۵۴۳ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۲۰۶
دکتر ابوالفضل خوش‌منش رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور و رئیس کمیته تحول در مطالعات قرآن و حدیث اعلام کرد: این مرکز یک مصحف آموزشی برای رشته‎های قرآنی طراحی کرده است. به گزارش رو...
دکتر ابوالفضل خوش‌منش رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور و رئیس کمیته تحول در مطالعات قرآن و حدیث اعلام کرد: این مرکز یک مصحف آموزشی برای رشته‎های قرآنی طراحی کرده است.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،   دکتر خوش منش در ادامه افزود : پس از تصویب رشته تجمیعی علوم قرآن و حدیث، وارد مرحله تولید متون آموزشی شده‌ایم و آن دسته از دروس برنامه درسی جدید از جمله دروس مجموعه‌های اختیاری شش‌گانه، که نیاز به تولید متن آموزشی دارند تعیین شده و اقدامات لازم برای تولید منابع آن آغاز شده است.
وی درباره چگونگی تولید این منابع و تعیین مؤلفان گفت: به دنبال این هستیم تا ساز و کاری ایجاد شود تا مشارکت حداکثری استادان علوم قرآن و حدیث کشور در جریان تولید متون آموزشی صورت گیرد، که البته از ملزومات این امر، پایبندی مؤلف یا گروه تألیف به سرفصل مصوب است.
دکتر خوش منش با ذکر اینکه کتب آموزشی طبق توزیع مرسوم دروس در هفت نیمسال تحصیلی و بر حسب اولویت تدوین خواهند شد تصریح کرد: تنظیم مصحف آموزشی حزب مفصل که 14 واحد درسی کارگاه قرائت و ترجمه و نیز دروس تفسیر ترتیبی را به خود اختصاص داده است اولین متن آموزشی است که کار تدوین آن آغاز شده است.
وی درباره تدوین مصحف آموزشی حزب مفصل، افزود: با توجه به رویکردهای مختلف در تدوین مصحف که متفاوت و غالبا غیر قابل جمع است و بر اساس سیاست مرکز در تحقق وفاق جمعی در طراحی و اجرای برنامه درسی، کمیته تحول در مطالعات قرآن و حدیث ترجیح داد چند مصحف آموزشی را به عنوان منابع اصلی پیشنهاد دهد تا استادان، بنا به نظریه مختارشان در حوزه آموزش قرآن، یکی از آنها را انتخاب کنند. از فواید این کار، پس از انجام و ارزیابی، وصول به نظریه مطلوب در طراحی مصحف در حوزه آموزش قرآن نیز خواهد بود.
رئیس مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور در توضیح رویکرد مصاحف مختلف گفت: به عنوان یکی از مصاحف به طور مشترک با حوزه علمیه طراحی می‌شود که گامی در راستای ارتباط بیشتر حوزه و دانشگاه است. همچنین مصحف دیگر منطبق با نظر برخی استادان علوم قرآن و حدیث کشور که قائل به ضرورت فهم دقیق معنای واژگان و ترکیبات توسط دانشجو هستند، تهیه خواهد شد.
وی افزود : مصحفی هم بر اساس نظریه زبان قرآن در حال تنظیم است که در این بین از میان مصاحف موجود، تفسیر شبر نیز که در چاپ جدید بر اساس صفحه‌بندی رایج تنظیم شده است مطابق نظر استادانی که قائل به عربی بودن متون آموزشی دانشجویان علوم قرآن و حدیث از ابتدای تحصیل هستند، پیش‌بینی شده است.