در سطح بندی جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری؛

دانشگاه تبریز در بین هفت دانشگاه جامع بین المللی کشور قرار گرفت

۰۹ آبان ۱۳۹۶ | ۱۴:۲۹ کد : ۳۵۲۵۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۱۶
در جدیدترین سطح بندی دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی دولتی، دانشگاه تبریز در بین هفت دانشگاه جامع بین المللی کشور قرار گرفت.
دانشگاه تبریز در بین هفت دانشگاه جامع بین المللی کشور قرار گرفت

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، دکتر محمدرضا پورمحمدی، رئیس دانشگاه تبریز، با اعلام اینکه این سطح بندی پس از مطالعات دقیق و اخذ اطلاعات و مدارک و با در نظر گرفتن اسناد بالادستی خاصه برنامه ششم توسعه توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام شده است، گفت: در سطح بندی صورت گرفته تراز عملکرد، محوریت فعالیت و مأموریت ویژه به چهار سطح بین‌المللی، منطقه‌ای، ملی و محلی در دو حوزه جامع و تخصصی تقسیم بندی شده‌اند.

دکتر محمدرضا پورمحمدی، با اشاره به اینکه در این طرح حدود ۱۲۰ مؤسسه و مرکز آموزش عالی مورد بررسی قرار گرفته‌اند، افزود: دانشگاه تبریز به همراه هفت دانشگاه جامع تهران، اصفهان، تربیت مدرس، شهید بهشتی، شیراز و فردوسی مشهد در سطح یک با تراز عملکرد بین المللی و دسته جامع قرار گرفته‌اند.

رئیس دانشگاه تبریز، همچنین با تاکید بر مأموریت دانشگاه‌های بین المللی کشور، اضافه کرد: توسعه علم و فناوری، گسترش مرزهای دانش و کمک به رفع چالش‌های ملی از جمله مأموریت‌های محوری دانشگاه‌های بین المللی و جامع کشور است.

وی یادآور شد: شش دانشگاه تخصصی نیز در سطح یک قرار دارند و بقیه دانشگاه‌ها در سطوح دیگر مأموریت‌های ملی، منطقه‌ای و محلی را عهده دار خواهند شد.

س.س ۱۳۵۱/ ر.ب ۱۳۴۵


( ۱ )