بررسی زمینه های همکاری دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه های کشور آلمان

۰۶ آبان ۱۳۹۶ | ۱۴:۵۷ کد : ۳۵۱۱۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۳۴
درجلسه ای که با حضور مسئولان دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد و پروفسور نخعی زاده استاد دانشگاه کالسروهه آلمان برگزارشد، راه کارهای توسعه همکارهای دانشکده علوم اداری و اقتصاد در رشته های اقتصاد و مدیریت با دانشگاه های آلمان بررسی و تصمیماتی اتخاذ شد.
بررسی زمینه های همکاری دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد با دانشگاه های کشور آلمان

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، این جلسه با حضور دکترمحمد لگزیان معاون برنامه ریزی و توسعه منابع دانشگاه فردوسی مشهد، دکترمحمدرضا عباس زاده معاون آموزشی وفرهنگی دانشکده، پروفسور نخعی زاده استاد دانشگاه‌های کالسروهه آلمان، مدیران گروه‌های اقتصاد و مدیریت، مدیر گروه توسعه همکاری‌های بین المللی و تعدادی از اعضای هیئت علمی این دانشکده برگزار و راه کارهای توسعه همکارهای دانشکده علوم اداری و اقتصادی در رشته‌های اقتصاد و مدیریت با دانشگاه‌های آلمان بررسی و تصمیماتی دراین خصوص اتخاذ شد.

دراین جلسه امکان برگزاری دوره‌های آموزشی و طرح‌های پژوهشی مشترک و استفاده از فرصت‌های مطالعاتی برای استادان ودانشجویان بررسی وتوافق اولیه برای پیگیری عقد تفاهم نامه و تدوین برنامه عملیاتی توسط طرفین انجام شد.

ل.س ۱۳۴۲/ ر.ب ۱۳۴۵

کلید واژه ها: فردوسی مشهد