برگزاری نشست تخصصی انطباق تحصیل و بازار کاردر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

۲۹ مهر ۱۳۹۶ | ۱۵:۳۱ کد : ۳۴۹۱۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۶۸
نشست تخصصی " ایجاد نظام اطلاعات بازار کار، ساز و کارهای اطلاع رسانی به متقاضیان و برنامه ریزان و معرفی شبکه پیمایش (رصد) دانش آموختگان" با حضور مدیران ستادی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیران دانشگاهی و جمعی از صاحب نظران آموزش عالی و کارشناسان و پژوهشگران حوزه اشتغال، در سالن جلسات مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی برگزار شد.
برگزاری نشست تخصصی انطباق تحصیل و بازار کاردر موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، در این نشست دکترنسرین نورشاهی رئیس مؤسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی در خصوص سیاست مورد تاکید در برنامه ششم توسعه برای انطباق تحصیل و اشتغال و تشکیل کارگروه ویژه در این خصوص در این مؤسسه و اقدامات انجام شده در این راستا توضیحاتی ارائه کرد.

سپس خانم قارون معاون توسعه مدیریت و منابع این مؤسسه و مجری طرح " پیمایش دانش آموختگان آموزش عالی " نیز موضوع نیاز به ایجاد نظام اطلاعات بازار کار و مؤلفه‌های آن و نقشی که آمار و اطلاعات بازار کار در نیل به اهداف مطرح شده در برنامه ششم دارد و همچنین مباحث مطرح شده در هفت جلسه کارگروه انطباق تحصیل و اشتغال در مؤسسه را تشریح و اقدامات صورت گرفته برای ایجاد نظام اطلاعات مورد نیاز شامل دو اقدام اساسی در مؤسسه یعنی مکانیزه کردن نظام جمع آوری آمار آموزش عالی (سامانه سهام) و شبکه پیمایش دانش آموختگان (IRANTRACE) را معرفی کرد.

در ادامه این نشست اعضای جلسه به بیان نظرات خود در مورد رویکردهای مختلف به این موضوع، فلسفه آموزش عالی و مأموریت‌های نظام آموزش عالی، مفاهیم کلیدی، مبانی نظری و ملاحظات اساسی، مکانیزم‌های ایجاد ارتباط بین عرضه کنندگان و ذی نفعان خدمات آموزش عالی و استفاده از تجارب موجود ملی و بین المللی پرداختند.

در پایان، شرکت کنندگان بر لزوم ایجاد نظام آمار و اطلاعات و تداوم فعالیت‌های صورت گرفته توسط مؤسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی و شناساندن ظرفیت‌های موجود به کنش گران نظام آموزش عالی تاکید کردند.

این پنل در راستای مأموریت‌های واگذار شده به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری (مضمون ماده ۳ احکام دائمی) در برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی برگزار شد.