تصویب طرح پژوهشی بین المللی ( ICRP (دکتر حمیدرضا اویسی، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

۲۹ مهر ۱۳۹۶ | ۱۵:۱۱ کد : ۳۴۹۰۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۵۵
مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ۲۰۰میلیون ریال بودجه برای طرح پژوهش های مشترک (ICRP) دکتر حمیدرضا اویسی عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری اختصاص داد.
تصویب طرح پژوهشی بین المللی ( ICRP (دکتر حمیدرضا اویسی، عضو هیئت علمی دانشگاه حکیم سبزواری

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، برنامه دعوت برای پژوهش مشترک Invited Collaborative Research Program (ICRP) از انجام پروژه‌های مشترک بین پژوهشگران برجسته ایرانی و بین‌المللی اعم از ایرانی مقیم خارج یا خارجی حمایت می کند. هدف این برنامه کمک به ارتقای کیفیت برنامه‌های جاری پژوهشی دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی کشور خصوصاً پروژه‌های دکترای دانشگاه‌ها در همۀ زمینه‌ها است.

این حمایت مالی در قالب برنامه دعوت برای پژوهش های مشترک (ICRP ) به منظور اجرای طرح پژوهشی دکتر حمید رضا، عضو هیئت علمی گروه مواد و متالورژی دانشگاه حکیم سبزواری با عنوان ” حذف ترکیبات مضر نیتراتی و کنترل مقدار آن در آب آشنایی با استفاده از فیلم های تیتانیای چندلایه نانو متخلخل ناخالص شده با نانوذرات فلزی“ اختصاص یافته است.

برنامه دعوت برای پژوهش های مشترک بین المللی (ICRP) نام طرحی در وزارت علوم است که در آن دانشگاه‌ها و مراکز علمی- پژوهشی داخل کشور می‌توانند با همکاری دانشگاه‌ها، مراکز علمی و پژوهشی و آزمایشگاه‌های معتبر خارج از کشور طرح‌های مشترک را تعریف و اجرا کنند.

س.س ۱۳۵۱/ ر.ب ۱۳۴۵


( ۲ )