افتتاح سالن ورزشی اختصاصی دانشجویان دختر دانشگاه شهرکرد در هفته خوابگاه ها

۲۹ اردیبهشت ۱۳۹۴ | ۱۲:۴۳ کد : ۳۴۶۰ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۹۴
سالن اختصاصی ورزش دانشجویان دختر دانشگاه شهرکرد همزمان با هفته خوابگاه‌های دانشجویی با حضور دکتر شامحمدی سرپرست این دانشگاه افتتاح شد.به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، همزمان با هفته خوابگاه‌های دانشجو...
سالن اختصاصی ورزش دانشجویان دختر دانشگاه شهرکرد همزمان با هفته خوابگاه‌های دانشجویی با حضور دکتر شامحمدی سرپرست این دانشگاه افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، همزمان با هفته خوابگاه‌های دانشجویی مجموعه ورزشی اختصاصی دانشجویان دختر دانشگاه شهرکرد با حضور دکتر شامحمدی سرپرست این دانشگاه و جمعی از دانشگاهیان این دانشگاه افتتاح شد.
گفتنی است این مجموعه ورزشی در جوار خوابگاه دانشجویان دختر دانشگاه شهرکرد قرار دارد و با بهره‌گیری از آن دسترسی دانشجویان دختر به اماکن ورزشی در کنارخوابگاه فراهم شده است .