اعطای نخستین کرسی پژوهشی حافظ به ‌استاد دانشگاه شیراز

۱۷ مهر ۱۳۹۶ | ۱۳:۲۵ کد : ۳۴۵۴۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۶۶
نخستین کرسی پژوهشی حافظ از سوی صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور به دکتر کاووس حسن‌لی ، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز و مدیر مرکز حافظ‌ شناسی اعطا شد.
اعطای نخستین کرسی پژوهشی حافظ به ‌استاد دانشگاه شیراز

به گزارش اداره کل روابط عمومی وزارت علوم، صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد علم ایران) در سال ۱۳۸۲ فعالیت خود را آغاز کردو هدف از تشکیل این نهاد حمایت از پژوهشگران و فناوران بوده است.

اعطای کرسی پژوهشی از اقدامات ویژه صندوق است که در شکلی محدود به استادان شاخص یا نهادهای موثر ممکن است تعلق بگیرد و بنیاد علم ایران از طریق رصد فعالیت‌های علمی در سطح کشور و مشاوره با صاحبنظران و گروه‌های علمی و دانشگاهی‌ تصمیم می‌گیرد این جایزه‌ پژوهشی را به کسی اعطا کند.

دکتر کاووس حسن‌لی، استاد زبان و ادبیات فارسی دانشگاه شیراز و مدیر مرکز حافظ شناسی در این رابطه گفت: تا کنون بیشتر این کرسی‌ها به رشته‌های فنی، مهندسی و پزشکی اعطا شده اما توجه مدیران این نهاد به ادبیات و ضرورت بهره‌مندی بیشتر مردم از متون ارزشمند ادبی باعث شده که حمایت از پژوهش های ادبی نیز در کانون توجه قرار گیرد و پیرو همین توجهات بوده که در زمستان سال گذشته از سوی دکتر ضرغام، رئیس صندوق، پیشنهاد «کرسی پژوهشی حافظ» به بنده داده شد.

دکتر کاووس حسنلی بیان کرد: بجز اقدامات متنوع عملی که در جهت اهداف کرسی در حال اجراست، شهریور امسال تقاضای دو نفر از دانش‌آموختگان دوره‌ی دکتری پذیرفته شد و خوشبختانه این دو نفر هم‌اکنون وارد این دوره شده اند و کار خود را زیر نظر بنده آغاز کرده‌اند.

مدیر مرکز حافظ شناسی بیان کرد: معرفی حافظ و پیام های انسانی او به جامعه جهانی، از نظر ضرورت هویت طلبی و نقش آفرینی در سطح جهان، نیز برای ما ایرانیان ارزشمند است.

س.س ۱۳۵۱/ ع.ع ۱۳۵۷