کتابچه قوانین و مقررات حوزه کارآفرینی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتشر شد

۰۷ مهر ۱۳۹۶ | ۱۳:۰۶ کد : ۳۴۴۰۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۵۷
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، با درک ضرورت های موجود جامعه و تدوین و تصویب سند راهبردی، حرکت در مسیر دانشگاه کارآفرین را آغاز کرد.
کتابچه قوانین و مقررات حوزه کارآفرینی در دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان منتشر شد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در این راستا، مرکز کارآفرینی دانشگاه براساس نظرات اخذ شده در جلسات کمیته کارآفرینی، به تدوین و تصویب مجموعه ای از آیین نامه ها، شیوه نامه ها و فرم‌ها اقدام کرده تا از این روش بتواند فرآیند و چارچوبی نظام مند و یکسان و یکپارچه برای پیشبرد امور کارآفرینی در بخش اعضای هیئت علمی و دانشجویان فراهم آورد و فعالیت های کارآفرینی در دانشگاه نهادینه شود.

گفتنی است این کتابچه برای استحضار و بهره‌برداری اعضای هیئت علمی، کارکنان و دانشجویان به دانشکده ها و سایر واحدهای دانشگاه ارسال شده و همچنین همه فرم ها، شیوه نامه ها و آیین نامه ها بر روی درگاه اینترنتی دانشگاه قسمت مرکز کارآفرینی قابل دریافت است.