انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان خاک شناس ممتاز و استاد برتر علوم خاک کشور

۰۶ مهر ۱۳۹۶ | ۲۳:۵۵ کد : ۳۴۴۰۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۸۳
در پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران که در دانشگاه صنعتی اصفهان برگزار شد ، دکتر امیر فتوت ، استاد و عضو هیئت علمی گروه آموزشی علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ، به عنوان خاک شناس ممتاز واستاد برتر کشور معرفی شد.
انتخاب عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد به عنوان خاک شناس ممتاز و استاد برتر علوم خاک کشور

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ،این کنگره هردو سال یک بار در یکی از دانشگاه های کشور برگزار می شود و  امسال دانشگاه صنعتی اصفهان میزبان این کنگره بود و شرکت کنندگان برنامه های این همایش علمی را با محوریت خاک و محیط زیست و با شعار خاک ، سلامتی و زندگی برگزار کردند و در بخش معرفی استادان برتر دکتر امیر فتوت ، استاد گروه آموزشی علوم خاک دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد ، به عنوان خاک شناس ممتاز و استاد برتر کشور معرفی شد.

کنگره علوم خاک ایران  هر دو سال یک بار از سوی انجمن علوم خاک ایران که اعضای آن ازمیان اعضای هیئت علمی، دانشجویان و محققان علوم خاک ، کشاورزی و محیط زیست است، برگزارمی شود.