اعطای کرسی پژوهشی به اعضای هیئت علمی برجسته دانشگاه های سراسر کشورتوسط پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی

۲۹ شهریور ۱۳۹۵ | ۱۴:۲۶ کد : ۳۳۵۳ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۲۰۶
در راستای سیاست های پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مبنی بر سامان دهی پژوهش های دانشگاهی و حمایت از پژوهش هایی که مسیر پژوهشی مشخصی را در یک دوره زمانی چندساله پیگیری می کنند، این پژوهشگاه در ح...
 در راستای سیاست های پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی مبنی بر سامان دهی پژوهش های دانشگاهی و حمایت از پژوهش هایی که مسیر پژوهشی مشخصی را در یک دوره زمانی چندساله پیگیری می کنند، این پژوهشگاه در حال شناسایی اعضای هیئت علمی دانشگاه ها است که حداقل در سه سال گذشته پژوهش های مستقل و پایان نامه ها و رساله های دانشجویان خود را در مسیر و موضوع مشخص هدایت و به انجام رسانده اند و حداقل برای سه سال آینده نیز برنامه پژوهشی مشخصی را طراحی کرده اند .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم ، پژوهشگاه تربیت بدنی وعلوم ورزشی در نظر دارد پس از شناسایی افراد واجد شرایط نسبت به اعطای پژوهانه قابل توجهی اقدام کند، از این رو، از تمام اعضای هیئت علمی علاقه مند و واجد شرایط دعوت می شود تا با تکمیل فرم و ارسال آن به پست الکترونیک معاونت پژوهشی پژوهشگاه تربیت بدنی و علوم ورزشی به آدرس ssrc.rvp@gmail.com  در این فراخوان شرکت کنند.