تاسیس سه پژوهشکده و ۹ گروه پژوهشی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران تصویب شد

۰۷ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۵:۰۴ کد : ۳۳۵۲۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۴۰
شورای گسترش آموزش عالی، ضمن موافقت با تغییر نام پژوهشکده «جامعه، علوم و فناوری اطلاعات» به پژوهشکده «جامعه و اطلاعات»، با گروه‌های پژوهشکده‌های «فناوری اطلاعات»، «علوم اطلاعات» و «جامعه و اطلاعات» موافقت قطعی به‌عمل آورد.
تاسیس سه پژوهشکده و ۹ گروه پژوهشی در پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران تصویب شد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، ۹ گروه پژوهشی مربوط به سه پژوهشکده پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران به تصویب قطعی شورای گسترش آموزش عالی رسید.

بر پایه این گزارش، پژوهشکده فناوری اطلاعات شامل گروه‌های پژوهشی «مدیریت فناوری اطلاعات»، «سیستم‌های اطلاعاتی»، و «کسب و کار الکترونیک»، پژوهشکده علوم اطلاعات شامل گروه‌های پژوهشی «اصطلاح‌شناسی و هستان‌شناسی»، «زبان‌شناسی رایانشی» و «علم‌سنجی و تحلیل اطلاعات» و پژوهشکده جامعه و اطلاعات شامل گروه‌های پژوهشی «سیاست اطلاعات»، «اخلاق و حقوق اطلاعات» و «مطالعات اجتماعی اطلاعات» به تصویب رسیدند.