پایان بیست و ششمین دوره آموزش زبان فارسی به فارسی آموزان وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد در کشور عراق

۰۷ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۴ کد : ۳۳۵۱۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۹۳
بیست و ششمین دوره آموزش زبان فارسی به فارسی‌آموزان سطح مقدماتی بر مبنای شیوه آموزشی، مرکز آموزش زبان فارسی به غیر فارسی‌زبانان وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد در کشور عراق برگزار شد.
پایان بیست و ششمین دوره آموزش زبان فارسی به فارسی آموزان وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد در کشور عراق

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین دوره فارسی‌آموزان سطح مقدماتی زبان فارسی را بر مبنای شیوه آموزشی، مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان وابسته به دانشگاه فردوسی مشهد، زبان فارسی را طی مدت ۸۰ ساعت آموزشی فرا گرفتند.

همچنین فراگیران دوره های آموزشی زبان فارسی در مرکز فرهنگی ایران در بغداد طی سه مرحله آغازین، میانی و پیشرفته بر مبنای نظام آموزشی مرکز آموزش زبان فارسی به غیرفارسی‌زبانان دانشگاه فردوسی مشهد به یادگیری زبان فارسی می‌پردازند.

کلید واژه ها: دانشگاه فردوسی مشهد