چاپ مقالۀ دانشجوی دکترای گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری در ژورنال بین المللی

۰۶ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۵:۴۰ کد : ۳۳۴۸۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۱۳۲۰
مقالۀ محقق دورۀ دکترای دانشگاه حکیم سبزواری با راهنمایی دکترحسین اصغر رهنما و دکترعلی اصغر مولوی در ژورنال بین المللی منتشر شد.
چاپ مقالۀ دانشجوی دکترای گروه فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری در ژورنال بین المللی

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، مریم باشی محقق دورۀ دکترای فیزیک دانشگاه حکیم سبزواری موفق به چاپ مقالۀ خود با عنوان

۱۲۵Te NMR shielding and optoelectronic spectra in XTe3O8 (X= Ti, Zr, Sn and Hf) compounds: Ab initio calculations در مجله معتبر و بین المللی Journal of Molecular Structure با IF=1/753 شد.

همچنین این مقاله دومین مقاله چاپ شده و مستخرج از رساله دکتری در سال جاری بوده که به بررسی تشدید مغناطیسی هسته تلریوم ۱۲۵ در ترکیبات سنگین XTe3O8 می پردازد. ترکیبات تلوریت کاربرد وسیعی در صنعت اپتوالکترونیک داشته و در چند دهه ی اخیر بسیار مورد توجه و مطالعه قرار گرفته اند.

گفتنی است دراین تحقیق برای نخستین بار و با استفاده از نرم افزار WIEN2K ارتباط میان استحفاظ مغناطیسی هسته و خواص اپتیکی مورد بررسی و توجه قرار گرفته است.

کلید واژه ها: حکیم سبزواری


( ۵ )