حضور بانوان فرهیخته پاکستان در دانشگاه فردوسی مشهد

۰۵ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۴:۲۲ کد : ۳۳۴۲۱ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۴۳۶
جمعی از بانوان فرهیخته کشور پاکستان از استادان و اندیشمندان رشته های علمی مختلف به منظور گفتگو با مسئولان در دانشگاه فردوسی مشهد حضور یافتند.
حضور بانوان فرهیخته پاکستان در دانشگاه فردوسی مشهد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، آنان در نشستی با همین منظور با دکتر انصاری مشاور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در امور بانوان و دکتر قندهاریون معاون مدیریت همکاری های علمی و بین المللی و دکتر پاسالار رئیس مرکز درمانی دانشگاه دیدار کردند.

در این دیدار دکتر انصاری مشاور رئیس دانشگاه فردوسی مشهد در امور بانوان ضمن خیر مقدم به بیان ویژگی ها و امکانات قابل توجه دانشگاه فردوسی مشهد از جنبه های علمی، پژوهشی و رفاهی پرداخت.

وی با اشاره به اینکه بیشتر دانشجویان دانشگاه فردوسی مشهد را دانشجویان دختر تشکیل می دهند اظهار داشت: تمامی امکانات رفاهی و آموزشی دانشگاه برای دانشجویان دختر و پسر برابر بوده و در عین حال تمام موازین اسلامی نیز همزمان برای آنان رعایت شده است.

دکتر قندهاریون معاون مدیریت همکاری های علمی و بین المللی به معرفی کاملی از دانشگاه فردوسی مشهد پرداخت و گفت: دانشگاه فردوسی مشهد از دانشجویان و جوانان پاکستانی برای ادامه تحصیل در دانشگاه فردوسی مشهد استقبال می کند.

دکتر پاسالار رئیس مرکز درمانی دانشگاه نیز به بیان خدمات و امکانات بهداشتی و درمانی دانشگاه از جمله مرکز درمانی دانشگاه، اورژانس و داروخانه دانشگاه و خدمات شبانه روزی آنان برای دانشجویان اشاره کرد.