کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی و کیفیت روابط در محیط کار ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی مرکزآموزش عالی شهرضا برگزارشد

۰۱ شهریور ۱۳۹۶ | ۱۵:۵۰ کد : ۳۳۳۳۸ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۹۴
کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی و کیفیت روابط در محیط کار با حضور کارکنان و اعضای هیئت علمی مرکزآموزش عالی شهرضا توسط سلطان زاده مدرس و مشاور دانشگاه اصفهان درساختمان اصلی این مرکز برگزارشد.
کارگاه آموزشی مهارت های ارتباطی و کیفیت روابط در محیط کار ویژه کارکنان و اعضای هیئت علمی مرکزآموزش عالی شهرضا برگزارشد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، این کارگاه آموزشی پیرامون تعریف ذهن و محصولات و وظایف آن، ویژگی های افراد خردمند و باهوش و نحوه برخورد با ارباب رجوع و نحوه افزایش کیفیت روابط در محیط کار براساس رویکرد مبتنی بر پذیرش و تعهد همراه با شفقت توضیحاتی ارائه شد.

کلید واژه ها: مرکزآموزش عالی شهرضا


( ۱ )