اعضای شورای پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران منصوب شدند

۲۱ دی ۱۳۹۳ | ۱۶:۱۱ کد : ۳۳۲۴ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۸۵۸
دکتر محمد رضا امید خواه رئیس پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران در احکام جداگانه ای دکتر محمد سعید عبایی ، دکتر بابک مختارانی و دکتر روح الله فیروزی را بمدت 2 سال به عنوان اعضای شورای این پژوهشگاه...
اعضای شورای پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران منصوب شدند
دکتر محمد رضا امید خواه رئیس پژوهشگاه شیمی ومهندسی شیمی ایران در احکام جداگانه ای  دکتر محمد سعید عبایی ، دکتر بابک مختارانی و دکتر روح الله فیروزی را بمدت 2 سال به عنوان اعضای شورای این پژوهشگاه منصوب کرد.
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم،دکتر امیدخواه دراین احکام  ابراز امیدواری کرد تا اعضای جدید شورا در پرتو الطاف خداوند سبحان و در راستای اختیارات شورای پژوهشگاه در انجام وظایف محوله موفق باشند.

( ۲ )