نزدیک به ۱۳میلیاردریال طرح ارتباط با جامعه دردانشگاه کاشان اجرا شد

۲۸ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۵:۵۶ کد : ۳۳۱۹۷ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۶۸۸
دکترعلیرضا فرجی مدیر فناوری و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان گفت: ۱۲ میلیارد و ۸۹۱ میلیون و ۸۹۶ هزار ریال طی سال گذشته تاکنون طرح های پژوهشی مرتبط با صنایع و سازمان ها دردانشگاه کاشان اجرا شد.
نزدیک به ۱۳میلیاردریال طرح ارتباط با جامعه دردانشگاه کاشان اجرا شد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکترفرجی، تعداد کل طرح های ارتباط با جامعه این دانشگاه در سال گذشته را ۴۷ طرح بیان کرد و گفت: این طرح ها با هزینه ای بالغ بر ۵ میلیارد و ۸۹۵ میلیون و ۱۳۴ هزارریال انجام شده است

وی به اجرای ۲۷ طرح ارتباط با جامعه در سال جاری اشاره کرد و افزود: این طرح ها نیز با هزینه ای حدود ۶ میلیارد و ۹۹۶ میلیون و ۷۶۲ هزار ریال اجرا شده است.

دکترفرجی خاطرنشان کرد: مطابق مصوبات شورای پژوهش و فناوری و تایید هیئت رئیسه دانشگاه کاشان، دانشجویان تحصیلات تکمیلی که تز خود را در قالب قراداد پژوهش های کاربردی و صنعتی انجام دهند، در صورت دفاع موفق از تز و تأیید کارفرما (صنعت مورد نظر)، یک ترم به سنوات دانشجویان کارشناسی ارشد و دو ترم به سنوات دانشجویان دکتری افزوده می شود و به استادان راهنمای آنان به ترتیب سه و شش امتیاز افزوده می شود.

وی تاکید کرد: مطابق مصوبات مذکور استادان می توانند برای جلب اعتماد موسسات و ادارات مورد تایید شورای پژوهش و فناوری، با آنها قراداد طرح بیرونی بدون هزینه عقد نمایند و هزینه آن را از پژوهانه خود تامین کنند که در این صورت سه امتیاز پایه پژوهشی به ازای هر طرح را خواهند گرفت

مدیر فناوری و ارتباطات علمی دانشگاه کاشان، با اشاره به سال اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل اظهار داشت: ارتباط هرچه بیشتر علم با صنعت، توسعه علمی و اقتصادی و شکوفایی کشور را به همراه دارد.

کلید واژه ها: کاشان