آیین نامه هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت استانی وزارت علوم تحقیقات و فناوری ابلاغ شد

۲۵ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۸:۱۴ کد : ۳۳۱۵۸ اخبار برگزیده اخبار ستادی
تعداد بازدید:۲۴۰۹
رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اعلام کرد: در راستای استقرار نظام جامع ارزیابی و تضمین کیفیّت و ارتقای کیفیّت آموزش عالی، آیین نامه تشکیل هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت استانی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تدوین و به روسای دانشگاهها و موسسات آموزش عالی کشور ابلاغ شد .
آیین نامه  هیأت های  نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت استانی  وزارت علوم تحقیقات و فناوری ابلاغ شد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دکتر سعدان زکایی گفت: شناسایی نقاط قوت و ضعف و چالش های موسسات آموزش عالی در هراستان، نهادینه سازی فرهنگ نظارت و ارزیابی و ارتقای کیفیت آموزشی، پژوهشی، فرهنگی، و اداری پشتیبانی موسسات آموزش عالی در استانها از اهداف تدوین آیین نامه هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی وزارت علوم است.

وی افزود: براساس این آیین نامه، هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیّت استانی در دانشگاه منتخب هر استان تشکیل می شود و ریاست آن برعهده رئیس دانشگاه منتخب است.

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم گفت: رئیس و معاونان آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشگاه منتخب استان، دبیر هیات استانی و ۶ الی ۸ تن از اعضای هیات علمی موسسات آموزش عالی دولتی صاحب نظر در در امر نظارت اعضای این هیات را تشکیل می دهند.

دکتر زکایی با اشاره به اینکه در این آیین نامه، تحلیل زیر نظام های آموزش عالی در هراستان، برنامه ریزی، نظارت و ارائه گزارش مستمر از موسسات آموزش عالی، ارزیابی و تدوین برنامه های بهبود کیفیت از اهداف تشکیل هیأت های نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی است گفت: برای هر کدام از زیر نظامهای آموزش عالی یک کارگروه تخصصی تشکیل می شود.

رئیس مرکز نظارت و ارزیابی آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تاکید کرد: از ویژ‌گی‌هایی که در بازنگری آئین‌نامه هیأت نظارت، ارزیابی و تضمین کیفیت استانی مدنظر قرار گرفته است می‌توان به توجه بیشتر به پایش و رصد آموزش عالی استان، تقویت ساختار و نیروی انسانی هیأت های استانی اشاره کرد.

وی ایجاد یکپارچگی در آئین‌نامه و دستورالعمل پیشین، مشارکت نظام‌مند، همکاری در ارزیابی عملکرد، تمرکززدایی و تفویض اختیار، گزارش‌دهی نظام‌مند، اتکای بیشتر به برنامه‌محوری و توجه به فرهنگ‌سازی و توانمندسازی مؤسسات و ملاحظه گزارش های نظارتی در نظام تصمیم گیری را از دیگر ویژ‌گی‌های این آیین نامه ذکر کرد.

گفتنی است پیش از این، این هیاتها با عنوان "هیاتهای نظارت و ارزیابی استانی موسسات آموزش عالی" تشکیل می شد که با بازنگری این آیین نامه در سالجاری، موضوع تضمین کیفیت نیز بدان افزوده شد.


( ۱ )