هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه نیشابور راه اندازی شد

۱۵ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۶:۲۷ کد : ۳۲۹۳۹ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۹۳۲
به منظور تسریع و تسهیل در انجام امور اجرایی جذب اعضای هیئت علمی، هیئت اجرایی جذب در دانشگاه نیشابور تشکیل و راه اندازی شد.
هیئت اجرایی جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه نیشابور راه اندازی شد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، با توجه به نوپا بودن دانشگاه و نیاز مبرم به جذب اعضای هیئت علمی، تشکیل هیئت اجرایی جذب، کمک شایانی در جهت سرعت بخشی به فرآیند جذب اعضای هیئت علمی است.

گفتنی است، پیش از این پرونده های جذب اعضای هیئت علمی دانشگاه نیشابور در دبیرخانه هیئت اجرایی جذب دانشگاه فردوسی مشهد مطرح و مورد بررسی قرار می گرفت.


( ۳ )