اطلاعیه دانشگاه شهید چمران اهواز در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی به مردم غزه

۲۵ تیر ۱۳۹۳ | ۱۲:۵۱ کد : ۳۲۸۲ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۵۶۵
دانشگاه شهیدچمران اهواز با صدور اطلاعیه ای حملات رژیم صهیونیستی به مردم غزه را محکوم کرد . به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین اطلاعیه آمده است: قاعده "منع تهدید و توسل به زور" که امروزه ...
دانشگاه شهیدچمران اهواز با صدور اطلاعیه ای حملات رژیم صهیونیستی به مردم غزه  را محکوم کرد .
به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، دراین اطلاعیه آمده است: قاعده "منع تهدید و توسل به زور" که امروزه به مثابه یکی از بنیادی ترین شالوده های همزیستی اجتماعی ثمربخش و نظم پایدار بین المللی از سوی جامعه جهانی چونان نمونه ای برجسته از قواعد آمره ی حقوق بین الملل و یک اصل هنجاری تخلف ناپذیر، مورد پذیرش همگانی قرار گرفته است؛ از دستاوردهای سترگ و ارزنده جامعه بین الملل در سده بیستم قلمداد می شود.
قاعده ای که درمنشور سازمان ملل، از یک سو در شمار اصول اساسی حاکم بر ساختار وعملکرد این سازمان آمده است و از سوی دیگر،تضمین و تحقق همه جانبه آن به منزله هدف و رسالتی محوری برای ملل متحد تعبیر شده است.
با این وجود وبه رغم اجماع همگانی جامعه جهانی در باره اهمیت والا و جایگاه تعیین کننده قاعده پیش گفته در بستر سازی برای نیک بختی و پیشرفت کرامت آمیز جوامع انسانی، گاهگاهی نمونه های رقت بار و مایوس کننده ای از بکارگیری خشونت به منظور تحمیل خواست ها و برنامه های سیاسی خاص بر جوامع و ملت ها و توسل به زور به عنوان ابزاری برای پیشبرد سیاست خارجی در مناطق مختلف جهان رخ می دهد.
از تازه ترین نمونه های بی اعتنایی به ممنوعیت تهدید و توسل به زور و زیر پا گذاشتن این قاعده شالوده ساز جامعه بین المللی، می توان عملکرد گستاخانه رژیم اسرائیل در حملات گسترده هوایی ویرانگر و سبعانه علیه "مردم بی دفاع محصور در قفس غزه" را بر شمرد.
 رژیم صهیونیستی که چندین سال است از زمین،هوا، و دریا با محاصره همه جانبه مردم ستمدیده غزه آنان را در شرایطی بسیار سخت وناگوار و منتهی به تسلیم یا نابودسازی قرار داده است؛ اینک در پوشش حق دفاع مشروع وبه بهانه حفاظت از جان و امنیت شهروندانش تهاجم نظامی بشدت بی رحمانه ای را در مقیاسی گسترده و پرشمار علیه غزه نشینان سامان داده است.
این تهاجم که در مغایرت آشکار با موازین حقوق بین الملل و بویژه در تضاد با مفاد منشور ملل متحد در زمینه ممنوعیت تهدید و توسل به زور، طراحی و اجرا شده است،در عین حال از کمترین اعتنا و دل نگرانی به رعایت دیگر اصول وموازین حقوق بین الملل بشردوستانه مانند اصل "تفکیک اهداف نظامی از غیر نظامی"، اصل" تناسب" ، اصل" ضرورت" ،اصل" منع ایجاد رنج اضافی" ونظایر آن گواهی دارد.
نتیجه غمبار تهاجم غیر قانونی وغیر انسانی اسرائیل به غزه تا کنون کشتار دهها نفر، از جمله شمار زیادی از کودکان،زنان، و افراد ناتوان، زخمی و معیوب شدن صدها نفر ،نابودی زیرساخت های اقتصادی-اجتماعی و ویرانی خانه وکاشانه مردم رنج دیده ی غزه بوده است.
دانشگاه شهید چمران اهواز با ابراز تاسف واندوه عمیق و عرض تسلیت به مناسبت در خون غلتیدن شمار زیادی از انسان های بی گناه در غزه، تهاجم جنایتکارانه وبی بهره از مروت وانسانیت رژیم صهیونیستی را بشدت محکوم نموده و از عموم وجدان های بیدار و مجامع دانشگاهی وروشنفکری انتظار دارد تا در برابر این رخداد اندوهبار ودردآور سکوت نکنند.