مدیرکل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم: جشنواره ملی حرکت، بزرگ ترین و معتبرترین جشنواره دانشجویی کشور است

۰۱ مرداد ۱۳۹۶ | ۱۴:۳۸ کد : ۳۲۶۶۰ اخبار ستادی
تعداد بازدید:۱۰۱۰
فضل الله ایرجی مدیرکل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در نشست خبری دهمین جشنواره ملی حرکت که در دانشگاه رازی برگزارشد، گفت: دهمین جشنواره ملی حرکت از جهات مختلف یکی از رویدادهای مهم علمی و فرهنگی دانشجویان است که به میزبانی دانشگاه رازی، به صورتی فراگیرتر، تخصصی تر و گسترده تر برگزارمی شود.
مدیرکل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم: جشنواره ملی حرکت، بزرگ ترین و معتبرترین جشنواره دانشجویی کشور است

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، ایرجی با بیان این مطلب گفت: این جشنواره به عنوان بخشی از سیاست ها و برنامه هایی که در اسناد بالادستی آموزش عالی به طور ویژه به انجمن های علمی دانشجویی به عنوان زمینه و فرصتی برای شکوفایی استعدادها و آموزش و تقویت نهادهای مدنی و ترویج علم و دانش بدان ها اشاره شده است باید در نظر گرفت و به همین منظر مورد توجه قرار گرفته و واجد اهمیت اساسی برای آموزش عالی کشور است. بنابراین، برای تحقق آن در راستای تقویت بخش رقابتی و تخصصی شدن حوزه های مختلف علوم در شیوه های گذشته بازبینی به عمل آمده است.

وی به تخصصی شدن جشنواره بر اساس گروه های تحصیلی در این جشنواره اشاره کرد و افزود: برای اولین بار دراین دوره، هر گروه آموزشی در حوزه های رقابتی در درون خودشان به رقابت می پردازند. به عنوان مثال در گروه علوم انسانی یا فنی و مهندسی یا علوم پایه و در حوزه های رقابتی که طبق دستورالعمل اجرایی جشنواره مشخص شده است فقط دانشجویان این رشته ها می توانند شرکت کنند. یعنی رقابت های در اصل در درون حوزه های تخصصی تر صورت می گیرد. این در حالی است که در ادوار گذشته شرکت کنندگان از گروه های مختلف آموزشی بودند که در یک حوزه با هم رقابت می کردند. این مسئله هم در راستای بهبود وضعیت رقابت و کاهش نابرابری هاست و هم در جهت ایجاد نگاه حرفه ای و تخصصی به مقوله رقابت. به عبارت دیگر امسال بر خلاف سال های گذشته رقابت در درون گروه های تحصیلی صورت می گیرد.

ایرجی تصریح کرد: دراین دوره از جشنواره غیر از انجمن های علمی و اتحادیه های دانشجویی، دانشجویان به صورت انفرادی نیز می توانند در جشنواره شرکت داشته باشند.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم گفت: جشنواره امسال در دو مرحله برگزارمی شود که مرحله اول آن درون دانشگاهی است و چنانچه اثر انجمنی در درون دانشگاه برتر شناخته شد می تواند مجوز ورود به جشنواره را کسب کند و در مرحله دوم به رقابت جشنواره ای پرداخته می شود، بنابراین ورود هر اثر به این جشنواره، به خودی خود یک امتیاز محسوب می شود.

وی خاطرنشان کرد: از آنجایی که تصمیم داریم تعامل بین دانشگاه و فضای خارج از دانشگاه را با این جشنواره تقویت کنیم، لذا نمایشگاه جشنواره حرکت را به فضایی خارج از دانشگاه منتقل کرده ایم.

ایرجی درادامه گفت: در واقع با برگزاری این جشنواره یک نوع فن بازار هم شکل می گیرد.

وی با بیان اینکه در این دوره از جشنواره ملی حرکت بخش بین الملل را هم داریم، افزود: سه نوع دانشجوی خارجی در این بخش شرکت خواهند کرد. دسته اول دانشجویان خارجی دانشگاه های خارجی که عمدتاً از کشورهای همسایه خواهند بود، دسته دوم دانشجویان ایرانی دانشگاه های خارج از کشور و دسته سوم دانشجویان خارجی دانشگاه های داخل کشور که در مجموع پیش بینی می شود حداقل ۱۵ گروه از دانشجویان خارجی در این جشنواره حضور پیدا کنند.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم همچنین از فراگیر شدن امکان حضور در جشنواره خبر داد و گفت: امسال غیر از انجمن های علمی، گروه های دانشجویی و دانشجویان به صورت فردی در برخی حوزه های رقابتی می توانند شرکت کنند. در واقع اگر در ادوار گذشته فقط انجمن های علمی حق شرکت در این جشنواره را داشتند اما در راستای گسترش و فراگیری جشنواره در این دوره همه دانشجویان که واجد شرایط مندرج در دستورالعمل باشند در حوزه هایی که مشخص شده است می توانند آثار و دستاوردهای علمی خود را جهت شرکت در جشنواره از طریق دانشگاه محل تحصیل و فعالیت برای جشنواره ارسال کنند.

ایرجی به دو مرحله ای شدن سطح ملی جشنواره اشاره کرد و بیان داشت: جشنواره در سطح ملی شامل دو مرحله است. مرحله اول که پس از داوری و کسب امتیازات لازم، انجمن ها، گروه ها و یا افرادی که واجد امتیاز لازم باشند به مرحله نهایی راه می یابند. به این معنی که ورود به مرحله نهایی خود یک نوع رقابت و امتیاز به حساب می آید. بر این اساس از هر گروه آموزشی ۶ انجمن به عنوان راه یافتگان به مرحله نهایی مشخص می شوند. این انجمن های و دستاوردها در مرحله نهایی برگزیدگان هر حوزه رقابتی مشخص می شوند. به عبارت دیگر، در واقع در هر حوزه رقابتی و از هر گروه ۶ اثر به مرحله نهایی راه می یابند و دراین مرحله برگزیدگان مشخص می شود. برهمین اساس در این دوره فقط دانشگاه هایی که امتیاز لازم برای ورود به مرحله نهایی جشنواره را کسب کنند می توانند در بخش نمایشگاهی جشنواره شرکت کنند.

وی افزود: دراین دوره بر اساس سیاست ها و اهداف جشنواره بر دو مسئله عمده و بسیار مهم تاکید ویژه به عمل خواهد آمد که ازجمله آنها می توان به تعامل نهاد دانشگاه و نهاد بازار یا جامعه. با توجه به اینکه یکی از کارکردهای دانشگاه علاوه بر آموزش و تولید علم و دانش ایجاد ظرفیت های لازم برای تامین نیازهای بازار کار و تولید و مسئله شناسی و حل مسئله برای جامعه و بازار است. تاکید ویژه‌ای بر تقویت و گسترش این پیوند است. در واقع علاوه بر اهداف که به طور معمول از جشنواره می رود، مسئله مهم این است که بتوانیم این پیوند را به طور جدی مد نظر قرار دهیم. اگر جشنواره نتواند در کنار ایجاد فضای رقابت سالم علمی برای معرفی دستاوردهای برتر علمی در حوزه های مختلف و ایجاد شبکه های علمی دانشجویی پیوند وثیقی با مسائل و مشکلات بخش های مختلف جامعه ایجاد کند در واقع به این معنی خواهد بود که بخشی از اهداف جشنواره معطل و معوق مانده است و همچنین گسترش بخش بین الملل جشنواره: در این دوره به طور ویژه مد نظر قرار دارد و از تمامی ظرفیت های لازم در حوزه آموزش عالی برای توسعه ارتباطات علمی برای تقویت این جشنواره استفاده می شود.

ایرجی توسعه تعاملات و ارتباطات بین المللی را زمینه ای برای کسب تجربه، انتقال دانش و آشنایی طرفین با ظرفیت های علمی و انسانی دانست و گفت: امروز تولید علم یک مسئله جهانی است و در ارتباط و پیوندهای جهانی است که می تواند تولید علم و فناوری را به روز نگهداشت. بنابراین ما باید هم برای صدور محصولات و تولیدات علمی و فرهنگی خود و دستاوردهای که دراین زمینه داریم ارتباطات علمی بین المللی خود را توسعه دهیم و هم از جهت اینکه از دانش، فناوری و تجربه های بین المللی دیگران استفاده کنیم. ما ایرانیان مردمی منزوی از نظر علمی و فرهنگی نبوده ایم و از همین رو در تاریخ ماندگاری و دستاوردهای بزرگ تمدنی و علمی خود را به بشریت عرضه داشته ایم. جشنواره ملی حرکت با در نظر گرفتن بخش بین الملل درصدد است به میزانی که در طی هر سال ممکن و مقدور و قابل دستیابی است به گسترش ارتباطات بین المللی و بهره گیری از فرصت های ناشی از آن دست یابد، اشاره کرد.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم خاطرنشان کرد: دراین دوره از جشنواره ملی حرکت برای اولین بار اتحادیه می توانند در حوزه های مختلف رقابتی بین اتحادیه ای مشارکت داشته باشند. الان تمهیدات و ضوابط آن دیده شده و به زودی به آنها اعلام می شود تا در زمان مقرر اقدام به ارسال آثار به دبیرخانه مرکزی جشنواره داشته باشند. با این اقدام در واقع انجمن های علمی هم در سطح دانشگاه و هم در سطح ملی و در چارچوب اتحادیه می توانند در جشنواره حضور داشته باشند. این مسئله در واقع بخشی از تلاش برای توسعه و تقویت اتحادیه های علمی دانشجویی است. دراین راستا اتحادیه هایی که حد نصاب های لازم امتیاز رو کسب کنند می توانند در بخش نمایشگاهی جشنواره هم حضور داشته باشند.

مدیرکل فرهنگی اجتماعی وزارت علوم با بیان اینکه تاکنون ۸۹۶۶ انجمن علمی در سطح دانشگاه های کشور به ثبت وزارت علوم رسیده، گفت: جشنواره ملی حرکت، بزرگترین و معتبرترین جشنواره علمی کشور است که در واقع رقابتی تنگاتنگ بین انجمن های علمی محسوب می شود.

ایرجی تعداد دانشگاه های شرکت کننده داخلی در این جشنواره را ۱۰۳ دانشگاه عنوان کرد و گفت: تاکنون ۱۰۹۱ اثر به دبیرخانه جشنواره رسیده که ۱۸۶ داور در قالب هیئت داوران گروه های مختلف علمی به بررسی آثار رسیده خواهند پرداخت.

وی همچنین از حضور ۳۳ اتحادیه دانشجویی در این جشنواره خبر داد.

ایرجی درادامه با بیان اینکه ۸۹۶۶ انجمن علمی ثبت شده در کشور داریم، گفت: ۳۱ درصد این انجمن های علمی مربوط به علوم انسانی، ۲۷ درصد فنی مهندسی، ۱۶ درصد کشاورزی، شش درصد هنر و معماری و مابقی مربوط به دیگر زیرشاخه های علمی هستند.

وی خاطرنشان کرد: برپایی نمایشگاه، برگزاری نشست های هم اندیشی، نشست با دبیران انجمن های علمی دانشجویی، برگزار کارگاه های آموزشی، برگزاری نشستی با صاحبان صنعت و کارآفرینان از جمله بخش های مختلف این جشنواره است.

گفتنی است جشنواره ملی حرکت از دوم تا پنجم آذرماه سال جاری به میزبانی دانشگاه رازی کرمانشاه برگزارمی شود.

کلید واژه ها: رازی