اولین دانشجوی دکترای رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه یزد از پایان‌نامه خود دفاع کرد

۲۴ تیر ۱۳۹۶ | ۱۶:۱۲ کد : ۳۲۴۶۵ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۲۱۷۱
محمد علی زاده اولین دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه یزد از پایان‌نامه خود با عنوان «عدالت فضایی در محلات شهری با تاکید بر توزیع خدمات شهری مورد پژوهی : شهر شهرکرد» با موفقیت دفاع کرد.
اولین دانشجوی دکترای رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری دانشگاه یزد از پایان‌نامه خود دفاع کرد

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، یکی از مهم ترین اهداف بشریت دست یابی به عدالت است. نیل به عدالت در امور مختلف همچون مسئله پیشگیری از مشکلات و معضلات زیادی است که بعضاً غیرقابل حل است. یکی از مسائل و موضوعات مهم روز کشور ایران مسئله عدالت است که شخصیت‌های بزرگی به این موضوع در زمینه های مختلف پرداخته اند و با توجه به اینکه یک محقق باید دغدغه مسائل و مشکلات روز کشورش را داشته باشد این دانشجو به انجام این پژوهش پرداخت.

عدالت فضایی در شهر ضامن زندگی خوب، محیط زیست سالم و زمینه ساز پیشرفت و توسعه است اصلی ترین معیار در بررسی و تحلیل عدالت فضایی در شهر چگونگی توزیع خدمات و تسهیلات شهری است و این پژوهش با هدف تحلیل عدالت فضایی در محلات شهرکرد با تاکید بر توزیع خدمات عمومی و تلاشی علمی و عملی درجهت دست یابی به عدالت فضایی در شهر و کمک به حل یکی از مسائل مهم کشوری است انجام شد.

دست یابی به عوامل تاثیر گذار در توزیع نامتعادل خدمات عمومی در شهر دست یابی سهم هرکدام از عوامل تاثیرگذار در توزیع نامتعادل خدمات شهری و در نهایت دست یابی به یک پراکندگی مناسب خدمات شهری در محلات شهرکرد از دیگر اهداف این پایان‌نامه بوده است.

دکتررضا مستوفی‌الممالکی به عنوان استاد راهنما و دکترمحمدحسین سرایی به عنوان استاد مشاور این پایان‌نامه بودند.

همچنین از این پایان‌نامه ۵ مقاله علمی پژوهشی و علمی تخصصی منتشر شده است.

گفتنی است اولین دوره دکترای رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری از مهرماه سال ۱۳۹۱ با پذیرش چهار دانشجو در گروه جغرافیای دانشگاه یزد راه اندازی شد.

کلید واژه ها: یزد


( ۳ )