تصویب برنامه درسی «سیستم های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد» دردانشگاه جامع علمی کاربردی

۲۴ تیر ۱۳۹۶ | ۱۵:۱۱ کد : ۳۲۴۵۶ دستاوردهای دانشگاه ها
تعداد بازدید:۷۲۴
برنامه درسی دوره کاردانی ناپیوسته فنی « سیستم های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد» دردانشگاه جامع علمی کاربردی به تصویب رسید.
تصویب برنامه درسی «سیستم های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد» دردانشگاه جامع علمی کاربردی

به گزارش روابط عمومی وزارت علوم، در دویست و پنجاه و هشتمین جلسه شورای برنامه ریزی آموزشی و درسی علمی- کاربردی برنامه درسی دوره کاردانی ناپیوسته فنی «سیستم های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد» به تصویب رسید.

هدف از اجرای دوره کاردانی فنی سیستم‌های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد، تربیت متخصصان نگهداری و تعمیر سیستم‌های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد مورد نیاز صنعت بالگردی نظامی و غیرنظامی کشور با استفاده از امکانات آموزشی و پشتیبانی آموزشی موجود منطبق بر استانداردهای آموزشی فنی و پروازی صنعت بالگردی مورد تایید هواپیمایی کشوری و مدیریت استاندارد پرواز هوانیروز است.

ازجمله قابلیت ها و توانمندی های حرفه ای دانش آموختگان این رشته، عیب یابی و تعمیر و انجام بازدیدهای فنی در سطح رده سازمانی سیستم‌های ارتباط و ناوبری بالگرد، شناخت فناوری‌های نوین سیستم‌های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد (مانند جی پی اس و ضبط راکال)، اجرای مقررات ایمنی فردی و کارگاهی، رعایت استانداردها، سوابق، آیین نامه ها و فرم‌ها است.

همچنین دانش آموختگان این رشته می توانند به عنوان کاردان فنی سیستم‌های ارتباطی بالگرد وکاردان فنی سیستم‌های ناوبری بالگرد مشغول به کار شوند.

گفتنی است برخی از دروس تخصصی دوره کاردانی فنی سیستم‌های ارتباط و ناوبری هوایی بالگرد شامل کاربرد سیستم‌های اتوماتیک و حفظ تعادل پرواز، پرواز اتوماتیک بالگرد، عیب یابی و رفع عیب سیستم های ارتباط و ناوبری یالگرد، سیستم‌های ارتباط هوایی بالگردآموزش در محیط کار دوره نیز مشتمل بر ۵۱۲ ساعت آموزش عملی در محیط کار واقعی خواهد بود.

کلید واژه ها: جامع علمی کاربردی