گزارش تصویری هم اندیشی در راستای مشارکت نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیم سازی ها و مدیریت کشور و رویکرد دولت دوازدهم - ۲۰ تیرماه ۹۶

۲۰ تیر ۱۳۹۶ | ۱۸:۳۷ کد : ۳۲۳۹۵ چند رسانه ای
تعداد بازدید:۱۱۹۸۷
گزارش تصویری هم اندیشی در راستای مشارکت نخبگان و استعدادهای برتر در تصمیم سازی ها و مدیریت کشور و رویکرد دولت دوازدهم - ۲۰ تیرماه ۹۶

( ۱ )